• ขับเร็วแค่ไหน ถึงไม่โดนปรับ

  ขับเร็วแค่ไหน ถึงไม่โดนปรับ

  ขับเร็วแค่ไหน ถึงไม่โดนปรับ
  การจราจรนับได้ว่าเป็นปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ และนับวันจะทวีความรุนแรงของปัญหาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ โดยมีสาเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายหลายประการ ทั้งความเจริญเติบโตของเมืองหรือชุมชน ที่มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ขับขี่ บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ มีความคึกคะนอง ขาดวินัย ไม่เคารพกฎหมายจราจร จึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ต้องสูญเสียชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน
  ในการนี้เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยวันนี้ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเมืองพัทยา ขอเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ “ระเบียบวินัยจราจรและกฎหมายจราจร” เรื่อง ความเร็วตามกฎหมายกำหนด

  1. การควบคุมความเร็วโดยทั่วไป โดยจะยึดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือ ตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทางเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ มีดังนี้
  2. การควบคุมความเร็วบริเวณพื้นที่เฉพาะ
   สำหรับเครื่องหมายจราจรที่พบเห็นได้บ่อยๆ ได้แก่
   “จำกัดความเร็ว” ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้นๆ จนกว่าจะพ้นระยะที่จำกัดความเร็ว
   “สุดเขตบังคับ” หมดระยะบังคับตามความหมายของป้ายบังคับ ที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนป้ายนี้
   “ความเร็วขั้นต่ำ” ผู้ขับขี่ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้าย
  3. การควบคุมความเร็วบนถนนเฉพาะ
   ในส่วนสุดท้ายนี้ เรายึดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 โดยจะมีผลในทางหลวงชนบทกับทางหลวงบางเส้นที่มีการบังคับความเร็วต่างๆ มีดังนี้
   บนทางหลวงชนบท
   (1) รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
   (2) รถยนต์ที่ลากจูงรถพ่วงหรือรถยนต์สามล้อ ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
   (3) รถบรรทุกรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะลากจูงรถพ่วงหรือมีคนโดยสาร ไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
   ทางหลวงพิเศษ
   หมายเลข 7 ทางสายกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยาและหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ทางสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
   (1) รถบรรทุกรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 1,200 กิโลกรัมหรือรถโดยสารไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
   (2) รถบรรทุกอื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
   (3) รถยนต์ส่วนตัวและจักยานยนต์ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
   ดังนั้นผู้ขับขี่ควรระวังเรื่องการกำหนดความเร็ว เนื่องจากทั้งทางหลวงชนบทและทางหลวงพิเศษ บางครั้งจะมีป้ายบังคับให้ลดความเร็วหรือใช้ความเร็วตามที่ป้ายกำหนดไว้ในกรณีที่เข้าเขตชุมชนหรือจุดที่มีทางร่วมทางแยก และที่สำคัญควรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามระเบียบวินัยจราจรที่กฎหมายกำหนด
   สำหรับครั้งหน้าจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎและระเบียบจราจรเรื่องอะไร ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) และ เว็บไซต์ pattayacityevents.com เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง
   ขอบคุณแหล่งที่มา : www.tqm.co.th
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150