• นนี้ (18 ต.ค.2562) ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา

    นนี้ (18 ต.ค.2562) ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา

    วันนี้ (18 ต.ค.2562) ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการเมืองพัทยา แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 80 คน นำโดยอาจารย์กาญจน ศาลปรีชา หัวหน้าสาขาฯ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งประสบการณ์จากหน่วยงานที่มีความพร้อมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

    Print Friendly, PDF & Email

    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150