• ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 13/2562

  ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 13/2562

  ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 13/2562

  เมื่อวันที่ (21 ต.ค.62) เวลา10.00 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 13/2562 โดยมีนายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง นายพุฒิเศรษฐ์ เจริญพจน์ หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีนายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี นำเสนอแผนการดำเนินงานก่อสร้างครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำหรับวันนี้ได้มีประชุมและการนำเสนอรูปแบบแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินการก่อสร้างถนนสุขุมวิท ถนนพัทยากลาง และถนนพัทยาสาย 3 โดยมีนายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าฯ ได้นำเสนอลักษณะการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน ซึ่งมี 2 แบบ ดังนี้

  1. แบบเปิดหน้าดิน ซึ่งมีวิธีกลุ่มท่อหุ้มคอนกรีตและคอนกรีตสำเร็จรูป วิธีร้อยท่อฝังดิน รวมทั้งการฝังดินดดยตรง โดยจะดำเนินการก่อสร้าง 2 จุด ได้แก่
  • จุดที่ 1 บริเวณถนนพัทยากลาง (แยกสุขุมวิท ถึงพัทยาสาย 1) โดยได้ว่าจ้าง บริษัทวรประดิษฐ์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562
  • จุดที่ 2 บริเวณถนนสุขุมวิท (แยกพัทยาใต้ ถึงแยกพัทยากลาง) ฝั่งซ้าย โดยว่าจ้างบริษัทศรีชลธร จำกัด ดำเนินการก่อสร้างฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
  1. แบบไม่เปิดหน้าดิน ซึ่งมีวิธีดันท่อปลอกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมทั้งวิธีเจาะในแนวราบ โดยจะดำเนินการก่อสร้าง บริเวณถนนพัทยาสาย 3 (แหลมบาลีฮาย ถึงแยกพัทยากลาง โดยว่าจ้างบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท์ ดำเนินการก่อสร้างฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบในการนำเสนอรูปแบบ ทั้ง 2 แบบ ดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้ทั้ง 3 บริษัท ดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่เสนอ โดยเน้นย้ำบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินงานด้วยระมัดระวังและเก็บเศษวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ตำแหน่งที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับจุดที่ได้ดำเนินการเทผิวคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งดำเนินการคืนพื้นผิวการจราจรทันที เพื่อเป็นการอำนวยความสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150