• รพ.เมืองพัทยา รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ลดปัญหาขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

  รพ.เมืองพัทยา รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ลดปัญหาขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

  รพ.เมืองพัทยา รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ลดปัญหาขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

  โรงพยาบาลเมืองพัทยาส่งเสริมการใช้กระเป๋าผ้าใส่ยา เพื่อลดภาวะโลกร้อน “รักษาอย่างห่วงใย ใส่ใจบริการ พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อรณรงค์เลิกการใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัจจุบันการใช้ถุงพลาสติก ถือเป็น “ปัญหาสิ่งแวดล้อม” เมื่อรับยาไปแล้วถุงพลาสติกเหล่านั้นจะกลายเป็นขยะไม่สามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโรงพยาบาลเมืองพัทยาเล็งเห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงได้ดำเนินมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา และรณรงค์ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการนำถุงผ้ามาใส่ยา

  สำหรับประชาชน นักท่องเที่ยว ที่มาใช้บริการโปรดเตรียมถุงผ้า เป้สะพาย หรือตะกร้า มาใส่ยาทุกครั้งที่มารับบริการ เพื่อร่วมด้วยช่วยกันลดปัญหาขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยมือเรา
  ทั้งนี้ประชาชนสามารถนำถุงผ้ามาบริจาคได้ที่ แผนกเภสัชกรรม (จ่ายยา) และแผนกสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลเมืองพัทยา สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 103900 ต่อ 1166 , 2441

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150