• เมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการวางท่อระบายน้ำฝน และการวางท่อแรงดันน้ำ พื้นที่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อลดปัญหาผลกระทบในการสัญจรของประชาชน

  เมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการวางท่อระบายน้ำฝน และการวางท่อแรงดันน้ำ พื้นที่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อลดปัญหาผลกระทบในการสัญจรของประชาชน

  เมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการวางท่อระบายน้ำฝน และการวางท่อแรงดันน้ำ พื้นที่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อลดปัญหาผลกระทบในการสัญจรของประชาชน

  วันนี้ (18 ต.ค. 62) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำทีมลงพื้นที่สำรวจปรับเปลี่ยนเส้นทางการวางท่อระบายน้ำฝน และการวางท่อแรงดันน้ำเชื่อมท่อระบายน้ำฝนไหลลงสู่ทะเล เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษา นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล นางสาวกษิมา อนันทยากร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล คณะกรรมตรวจการจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ ณ บริเวณลานโพธิ์ นาเกลือ

  ตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกิจธนา ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่รวม 24,564 ตารางเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักใต้ผิวจราจรตลอดแนวตามผังบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนชุมชนผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จึงได้มอบหมายให้นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาแนวทางเลือกปรับเปลี่ยนเส้นทางการขุดเจาะ เพื่อวางท่อระบายน้ำฝน Box Culvert สำเร็จรูป ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร 2 ช่อง และท่อแรงดันเชื่อมท่อระบายน้ำฝนไหลลงทะเล เพื่อไม่ให้ท่อระบายน้ำฝนผ่านตัวตลาดโดยตรง โดยปรับเปลี่ยนแผนการวางท่อตัดผ่านสวนสาธารณะลานโพธิ์ลานนาเกลือแทน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสัญจรของประชาชน
  จากการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้เพื่อหาความเหมาะสมในการวางท่อระบายน้ำฝน บริเวณหน้าร้านทองข้ามฝั่ง ตัดลานจอดรถเข้าสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลและบริษัทผู้รับจ้าง เร่งสำรวจพื้นผิวของจุดที่ต้องการขุดเจาะก่อน ว่ามีระยะแนวท่อประปาผ่านจุดนั้นๆ หรือไม่ รวมทั้งระดับพื้นผิวใต้ล่างจะสามารถขุดเจาะให้ลึกมากน้อยแค่ไหน เมื่อมีการดำเนินงานแล้วจะเกิดผลกระทบต่อระบบโครงสร้างหรือไม่ พร้อมออกแบบแนวทางเลือก เพื่อกำหนดเส้นทางที่วางท่อระบายน้ำฝนดังกล่าว และเร่งดำเนินการก่อสร้างทันที เพื่อให้ทันเวลาตามงวดงานและสัญญาที่กำหนดไว้ก่อนมีนาคม 2563 นี้

  สำหรับรายละเอียดเรื่องเส้นทางการจราจรนั้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จะนำเสนอในครั้งหน้า ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150