• เมืองพัทยาเดินหน้าทวงคืนที่ดินสาธารณะ จาก”บ้านสุขาวดี” หลังพบว่ายังมีการรุกล้ำหลายจุด และไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งการใช้พื้นที่

  เมืองพัทยาเดินหน้าทวงคืนที่ดินสาธารณะ จาก”บ้านสุขาวดี” หลังพบว่ายังมีการรุกล้ำหลายจุด และไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งการใช้พื้นที่

  เมืองพัทยาเดินหน้าทวงคืนที่ดินสาธารณะ จาก”บ้านสุขาวดี” หลังพบว่ายังมีการรุกล้ำหลายจุด และไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งการใช้พื้นที่

  เมื่อวันที่ (17 ต.ค. 62) เวลา 15.45 น.ที่ผ่านมา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า กรณีข้อพิพาท “บ้านสุขาวดี” มีการรุกล้ำที่ดินทางสาธารณะ โดยมี นายสมชาย บำรุงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร นายสุริยา แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายขออนุญาตอาคาร นายมารุต อุทัยวัฒนานนท์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายตรวจเขต นายคมกฤช พลวิชิตร สัตวแพทย์อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าทำการตรวจสอบในครั้งนี้

  จากการลงพื้นที่ในวันนี้ สืบเนื่องจากที่ผ่านมา ทางเมืองพัทยาได้มีการตรวจสอบที่ดิน บ้านสุขาวดีพบว่ามีการก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะหลายจุดด้วยกัน ตั้งแต่สุขุมวิทพัทยาซอย 8 ไปจนถึงในบริเวณด้านในฝั่งติดทะเล และพบว่ามีการรุกล้ำชายทะเลอีกด้วย ทำให้ถนนทรุดโทรมเกิดความเสียหาย รวมทั้งห้องน้ำสาธารณะของเมืองพัทยาใช้งานไม่ได้
  ทางด้านนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ได้กล่าวว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าทวงคืนที่ดินที่รุกล้ำทางสาธารณะ “บ้านสุขาวดี” ซึ่งพบว่ายังมีการรุกล้ำในที่สาธารณะหลายจุด นอกจากนี้ในส่วนของอาคารขนาดใหญ่บนพื้นที่ 11 ไร่ ที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง เนื่องจากเป็นที่สาธารณะประโยชน์นั้น เมืองพัทยาได้ดำเนินการปิดประกาศคำสั่งระงับและไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ไปแล้ว แต่ผู้ประกอบก็ยังเพิกเฉยที่จะปฏิบัติตามคำสั่งและยังใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอยู่ จากนี้เมืองพัทยาจะมีมาตรการในการดำเนินการกับผู้บุกรุกอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำบันทึกในการดำเนินการของเมืองพัทยาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำเสนอไปยังจังหวัดภายในอาทิตย์หน้า ในการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

  และในเวลาต่อมานายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่คลองปึกพลับ เพื่อตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างอาคารรุกล้ำแนวเขตคลองสาธารณะ ซึ่งพบว่ามีประชาชนและผู้ประกอบการทำการปลูกสร้างอาคาร รวมถึงที่พักอาศัยและสถานประกอบการรุกล้ำแนวคลองอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางทางน้ำคลองสาธารณประโยชน์ ทำให้เกิดปัญหาในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยา ทั้งนี้เมืองพัทยาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามข้อ 5 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลและรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2553 ได้มอบหมายให้นายตรวจเขต เจ้าหน้าที่ผู้ส่งคำสั่ง พร้อมประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รังวัดจากสำนักงานที่ดิน ตรวจสอบคลองสาธารณประโยชน์ เพื่อทราบแนวเขตคลองที่ชัดเจน พร้อมออกคำสั่งติดประกาศ ให้ผู้ที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณประโยชน์ดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว โดยมีบางส่วนได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว
  สำหรับสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่ดินสาธารณะประโยชน์ บริเวณคลองปึกพลับ นาเกลือ แบ่งออกเป็น 2 โซน
  โซน A เป็นสิ่งปลูกสร้าง ประเภท อาคาร คสล. 1 – 4 ชั้น บ้านพักอาศัย และโครงสร้างหลังคาเหล็กต่างๆ จำนวน 11 ราย
  โซน B เป็นสิ่งปลูกสร้าง ประเภท อาคาร คสล. 1 ชั้น อาคารไม้ บ้านอาศัย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 16 ราย และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 13 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย
  ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดฐานเข้ายึดครอบครองที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ต้องระวางโทษตามมาตรา 108 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 จึงได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมลงพื้นที่ติดประกาศคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยอาศัย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคาร และตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง

  ซึ่งจากการลงพื้นที่ในวันนี้พบว่าผู้ที่รุกล้ำให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำการรื้อถอนในบางส่วนบ้างแล้ว หลังจากนี้ทางเมืองพัทยาจะให้ทางสำนักงานช่างสุขาภิบาล ดำเนินการออกแบบสร้างกำแพงกันดิน พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ปากคลองให้กว้างขึ้นกว่าเดิม เพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดินที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อไปได้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150