• เมืองพัทยา ลอกท่อระบายน้ำ ปรับปรุงบ่อพักและฝาชำรุด ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยา ลอกท่อระบายน้ำ ปรับปรุงบ่อพักและฝาชำรุด ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยา ลอกท่อระบายน้ำ ปรับปรุงบ่อพักและฝาชำรุด ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับมือกับพายุฝนรอบต่อไป

  โดยวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.งานปรับปรุงแก้ไขแผ่นเหล็กขยับตัวเสียงดังเวลารถวิ่งผ่านบริเวณซอยวัดบุญสัมพันธ์หน้าธนาคารกรุงเทพ

  1. แก้ไขฝาบ่อพักชำรุดบริเวณซอยข้างตลาดโสภณเชื่อมถนนพัทยาสาย3-ดำเนินการปิดแผ่นเหล็กป้องกันอันตรายไว้ก่อน
   3.งานลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา15(หนองเกตุใหญ่ บริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา53/5เชื่อม53/7(ชุมชนเจริญสุข) บริเวณซอยแตงโม ซอยพัทยา4หน้าร้านไทยมาสซาจโฮม
  2. งานเก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำบริเวณคลองกระทิงลายตรงสะพานภายในซอยประสิทธิ์1 บริเวณบ่อรวมน้ำท้ายซอยพระตำหนัก5
   5.งานปรับปรุงบ่อพัก+ฝาชำรุดบริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา33เยื้องปากทางเข้าชบาฮัท

  ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150