• เมืองพัทยา เก็บขยะ ปัดดูดฝุ่น สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยา เก็บขยะ ปัดดูดฝุ่น สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยา เก็บขยะ ปัดดูดฝุ่น สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง

  โดยเมื่อวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.รถปัดดูดฝุ่นทำความสะอาดถนนทางหลวงหมายเลข3126 และถนนทางหลวงหมายเลข 3 เตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 10
  2.เก็บขยะข้างถังซอยธรรมดา หมอสยาม หัวทุ่ง นาเกลือ 13/2 ,15 หน้าโรงแก๊สชัยพรวิถี
  3.เก็บป้ายโฆษณาชั่วคราวถนนเลียบทางรถไฟ ถนนสุขุมวิท
  4.ล้างตลาดใหม่นาเกลือ
  5.กวาดที่ว่าการอำเภอบางละมุงและซอยหนองใหญ่
  6.เก็บขยะข้างถังซอยหนองใหญ่ บงกช พัทยาใต้ ชายหาดวงศ์อมาตย์ จอมเทียน พัทยา และซอยสยามคันทรีคลับ ซ.สุขุมวิท 57,69 เก็บขยะ หญ้าใต้สะพานบาลีฮาย กวาดชายหาดจอมเทียน ดงตาล ยินยอม
  7.เก็บทุ่นชายหาดจอมเทียน ฉีดล้างจุดตั้งถัง กวาดชายหาดพัทยาและจอมเทียน
  8.เก็บกวาดฉีดล้างทำความสะอาดใต้สะพานแหลมบาลีฮาย ซอยสุขุมวิท 31
  9.เก็บเศษวัสดุซอยสุขุมวิท 91 และ 93
  10.ฝ่ายบริการรักษาความสะอาดฯ สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ทำกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรบางละมุง

  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150