• สาระน่ารู้…อัตราค่าปรับ ตาม พ.ร.บ. จราจร พ.ศ. 2552

  สาระน่ารู้…อัตราค่าปรับ ตาม พ.ร.บ. จราจร พ.ศ. 2552

  ว่ากันด้วยเรื่องของกฎจราจร… ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รถติดกว่าที่ควรจะเป็น โดยต้นเหตุหลัก ๆ อยู่ที่ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎ เรียกได้ว่าขับรถเอาแต่ใจ ชนิดจะปาดซ้าย แซงขวา ก็ทำกันตามใจชอบไม่แคร์สายตาคุณตำรวจจราจรเลยก็ว่าได้ ถึงแม้ว่าทาง บก.จร. จะออกกฎคุมเข้มแล้วก็ตาม และเมื่อปัญหารถเยอะ บวกกับผู้ฝ่าฝืนกฎ ทำให้รถติดหนึบยิ่งเข้าไปใหญ่ ทาง บก.จร. ก็เลยขอกลับมาใช้การตั้งด่านในช่วงกลางวันอีกครั้ง หลังจากที่ประกาศยกเลิกใช้ไปเมื่อปลายปีก่อน งานนี้ผู้ขับขี่ที่ชอบลักไก่ คงร้อน ๆ หนาว ๆ กันน่าดู… ซึ่งในวันนี้ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าปรับ ตาม พ.ร.บ. จราจร พ.ศ. 2552 มาให้คนใช้รถใช้ถนนได้ทราบกันว่า หากเราทำผิดกฎตามกฎหมายแล้วจะต้องเสียค่าปรับเท่าไร ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2538) และการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด นั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540 และเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2540 ตามลำดับ

  1. นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสีย สุขภาพอนามัย มาใช้ในทางเดินรถ อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  2. นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
  3. นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควัน ละอองเคมี เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 500 บาท
  4. นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ ในทางเดินรถ อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 500 บาท
  5. ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสง สว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวาง ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร อัตราโทษ : 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  6. ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
  7. ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดิน รถไม่ติดธงสีแดง ไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายในระยะ 150 เมตร อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตรากำหนด :ปรับ 300 บาท
  8. ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุอันตรายไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุ ที่บรรทุก อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
  9. ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจาก รถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  10. ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏ ในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
  11. ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
  12. ไม่หยุดรถหลังเส้น ให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
  13. ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือ อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
  14. ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
  15. ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่กำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  16. ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทางเดินรถที่มีสวนกันได้ อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  17. ไม่ขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสารรถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วช้าในช่องเดินรถซ้ายสุด ในทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
  18. เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท
  19. ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท
  20. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  21. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท
  22. ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร (เว้นแต่รถเข็นสำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ) อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท
  23. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท
  24. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้ อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท
  25. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางแยก อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท
  26. ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดยไม่ให้สัญญาณมือหรือแขน หรือสัญญาณไฟ อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท
  27. กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจร อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  28. กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพาน อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท
  29. กลับรถที่ทางร่วมทางแยก (เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้) อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท
  30. หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  31. ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  32. จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างเกินกว่า 25 เซนติเมตร อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  33. หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  34. หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคาร หรือทางเดินรถ โดยไม่มีเหตุผลสมควร อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  35. จอดรถบนทางเท้า อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  36. จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์ อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
  37. จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  38. จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  39. จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  40. จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  41. ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับ รถ มิให้เคลื่อนย้าย อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือ ปรับไม่เกิน 5,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  42. จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอดนั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200 – 500บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  43. ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท
  44. ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน เมื่อขับรถถึงทางร่วมทาง แยกทีหลัง อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  45. ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วไม่หยุดช่วยเหลือแสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  46. ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (เว้นแต่ กรณีจะเกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร) อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
  47. ไม่เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางเมื่อทางนั้น มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 200 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 100 บาท
  48. เดินข้ามทางนอกทางข้าม เมื่อมีทางข้ามอยู่ภายในระยะ100 เมตร อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 200 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 100 บาท
  49. ขี่ จูง ไล่ ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  50. วาง ตั้ง ยื่น หรือ แขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร โดยไม่ได้รับอนุญาต อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  51. ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศรีษะตามประเพณีนิยม อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  52. โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศรีษะตามประเพณีนิยม อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  53. ยินยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับคนขับเกิน 2 คน อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  54. เป็นผู้ขับรถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกคนโดยสารรถโรงเรียน รถแท็กซี่ ยินยอมให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลง รถยนต์ในขณะที่รถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟ หรือหยุดเพราะติดการจราจร อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
  55. ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง 50 เมตร อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
  56. กระทำด้วยประการใด ๆ บนทางอันเป็นการกีดขวางของการจราจร อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
  57. ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือประกาศ ห้าม หยุดหรือ จอด อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

  ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2537)

  1. ใช้รถไม่จดทะเบียน อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  2. ใช้รถไม่เสียภาษีประจำปีภายในเขตกำหนด อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  3. ใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษี อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  4. ใช้รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  5. ใช้รถที่มีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน อัตราโทษ :ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  6. เปลี่ยนแปลงสีของรถผิดจากที่จดทะเบียนไว้ อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  7. เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดจากไปที่ จดทะเบียน อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  8. ขับรถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (รถป้ายแดง) ระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น เวลากลางคืน) โดยไม่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  9. ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถ อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  10. ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถที่จะแสดงได้ทันที (เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถตาม) อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  11. ขับรถไม่มีสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถที่จะแสดงได้ทันที อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  12. ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตน อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  13. รับจ้างรถบรรทุกคนโดยสาร โดยใช้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกิน 7 คน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  14. ขับรถระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  15. ใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้สำหรับรถคันหนึ่งกับรถ อีกคันหนึ่ง อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2537)

  1.ประกอบการขนส่งประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาต อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  2.ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาต อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  3.ประกอบการขนส่งด้วยรถขนาดเล็กโดยไม่ได้รับอนุญาต อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  4.ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  5.เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้รถผิดประเภท อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  6.เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจำนวนรถที่ต้องการใช้ใน การประกอบการขนส่ง ตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบ การขนส่ง อัตราโทษ : ปรับตามจำนวนรถที่ขาด คันละไม่เกิน 5,000 บาท ต่อหนึ่งวัน จนกว่าปฏิบัติให้ถูกต้อง

  7.เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ลักษณะ ชนิด ขนาด และสีของรถ และเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฏ ประจำรถทุกคัน อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

  เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก trafficpolice.go.th , highwaypolice.org

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150