• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสแวะจอดที่เทียบท่าเรือศรีราชา เพื่อซ่อมบำรุงเรือและพักผ่อนหลังเสร็จภารกิจ ตั้งแต่บัดนี้ – 3 พ.ย.นี้

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสแวะจอดที่เทียบท่าเรือศรีราชา เพื่อซ่อมบำรุงเรือและพักผ่อนหลังเสร็จภารกิจ ตั้งแต่บัดนี้ – 3 พ.ย.นี้

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสแวะจอดที่เทียบท่าเรือศรีราชา เพื่อซ่อมบำรุงเรือและพักผ่อนหลังเสร็จภารกิจ ตั้งแต่บัดนี้ – 3 พ.ย.นี้

  ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าเรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ขอแวะจอดเทียบท่าในประเทศไทย ชื่อเรือ USNS John Ericsson ( T-AO 194) มีกำหนดแวะจอดเทียบท่าที่ทำเรือศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเข้ารับการซ่อมบำรุง โดยได้ขออนุมัติกระทรวงกลาโหมให้เรือแวะเยือนช่วงวันดังกล่าวแล้ว
  เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ด้วยมิตรไมตรี สร้างความประทับใจ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่เมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่ง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150