• ประกาศรายชื่อ 15 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพิจารณาใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) พ. ศ. ๒๕๖๒

  ประกาศรายชื่อ 15 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพิจารณาใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) พ. ศ. ๒๕๖๒

  ประกาศรายชื่อ 15 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพิจารณาใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) พ. ศ. ๒๕๖๒

  ตามประกาศเมืองพัทยา ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และการรับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน สนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป นั้น

  บัดนี้การพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) พ. ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ราย ๑๕ ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
  ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัดพอเป็นเย็นใจ (ย่าทิม) ของ นายสมหมาย พัฒนดิลก สาขาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเลขอนุญาตที่ สน. พส. ๑ / ๒๕๖๒ จำนวน ๘ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยาหม่องเขียวผสมเถาเอ็นอ่อน ยาหม่องเหลือง ยาหม่องดำ บาล์มขาว ยาน้ำมันเหลือง ยาน้ำมันเขียว ยาน้ำสมุนไพรบำรุงร่างกาย ยาหม่องแดงรายที่
  ๒. บริษัท พีแอลเคฟู้ด จำกัด (เปาเหล่ากง) ของ นายศุภวิชญ์ ทัศนศร สาขาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เลขอนุญาตที่ สน. พส. ๒ / ๒๕๖๒ จำนวน ๗ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ซาลาเปาไส้หมูสับ ซาลาเปาไส้หมูแดง ซาลาเปาไส้ถั่วดำ ซาลาเปาไส้เผือกแปะก๊วย ซาลาเปาไส้ครีม ขนมจีบหมู ขนมจีบปู

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนร่วมสนับสนุนจับจ่ายซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพัทยาให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150