• Monthly Archives: Ȩԡ¹ 2019

  เมืองพัทยา จับมือ 4 หน่วยงาน บันทึกความร่วมมือโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน

  วันนี้(19 พ.ย.62)เวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลวาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ร่วมกับ ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ตรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี นายณพลกิตตน์ โสดร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่วนนงนุชพัทยา Mr.Klaus Jurgen Vice President ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา นางสาวนงนุช ปานทุบวร ผู้บริหารโรงเรียนรักษ์ภาษาจีน LCS โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่ประชาชนเมืองพัทยา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารได้ดี รวมทั้งเป็นการรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก


  18 – 22 พ.ย.นี้… กฟภ. จะดำเนินการขุดวางท่อร้อยสายไฟและบ่อพัก ถนนพัทยากลาง ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสาย 3 แหลมบาลีฮาย โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

  ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 โดยดำเนินการก่อสร้างขุดวางท่อร้อยสายไฟและบ่อพัก จำนวน 4 จุด ดังนี้ ถนนสุขุมวิท (ช่วงหน้า King Power – แยกถนนพัทยากลาง) พัทยากลาง (หน้าฟู้ดแลนด์ – ธ.กรุงศรีฯ ระหว่าง ซ.พัทยากลาง 13 – 15) ถนนพัทยาสาย 3 (ซ.เฉลิมพระเกียรติ 23,29 – 31 ,ซ.เล้งกี่) และบริเวณแหลมบาลีฮาย ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พ.ย.2562 โดยในระหว่างวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี จะดำเนินการก่อสร้าง 24 ชั่วโมง ส่วนในวันศุกร์ เวลา 17.00 น. จะทำการคืนพื้นที่และเก็บเศษวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ตำแหน่งที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการเดินทางต่อไป ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าฯ หมายเลขโทรศัพท์ 087-230-8118


  รองนายกเมืองพัทยา ลงสุ่มตรวจโรงอาหารโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) ตามโครงการอาหารกลางวัน พร้อมเน้นย้ำโรงเรียนต้องเอาใจใส่คุณภาพอาหาร สะอาด ถูกอนามัย

  วันนี้ (18 พ.ย.62 )เวลา 11.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโรงอาหารโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) เพื่อสุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนฯ โดยมีนางสาวอิชยา โอฬา รองผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 4 รก.ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 4 พร้อมคณะครูให้ต้อนรับและพาเดินเยี่ยมชมการให้บริการสวัสดิการเด็กนักเรียนภายในโรงอาหาร

  ทั้งนี้ จากการลงพื้นตรวจสอบในวันนี้พบว่าอาหารที่นักเรียนได้รับประทานนั้นมีมาตรฐาน สด สะอาด และสามารถเติมอาหารได้ตลอดจนกว่าจะอิ่ม สร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ได้เน้นย้ำคณะผู้บริหารสถานศึกษาว่าขอให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยในแต่ละวันให้มีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารว่ามีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ดูแลรักษาโรงครัว โรงอาหารให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย ซึ่งเราควรที่จะให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติ เพราะนักเรียนเป็นวัยเจริญเติบโต จำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้ร่างกายได้นำสารอาหารไปใช้ในการพัฒนาร่างกายให้เติบโตต่อไป พร้อมกันนี้จะมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนอื่นอีก เพื่อตรวจดูคุณภาพอาหารเช้าและอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเมืองพัทยาอย่างเคร่งครัด และหากพบว่าโรงเรียนใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็จะดำเนินการกับผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบต่อไป


  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ณ วัดบุณย์กัญจนาราม เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

  วันที่ (19 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ภายใต้โครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติ ในงานฯ ซึ่งมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รอง ปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ และมีนางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารสุข พร้อมด้วยคณะทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลเมืองพัทยา อสม.เมืองพัทยา สำนักพัฒนาสังคม กลุ่มกฎหมายเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ วัดบุณย์กัญจนาราม ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
  ด้วยส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ วัดบุณย์กัญจนาราม เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์ และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยภายในงานมีการให้บริการต่างๆ ฟรี ดังนี้

  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เช่น บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป นำโดยแพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง และทีมงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลเมืองพัทยา และให้บริการจ่ายยาตามแผนการรักษาของแพทย์ นำโดยเภสัชกร วีรพงษ์ ธัมโชตัง และทีมงานเภสัชกร โรงพยาบาลเมืองพัทยา
  • บริการแพทย์แผนไทย ให้คำแนะนำ ปรึกษาอาการเจ็บป่วย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรไทยบำบัดการเจ็บป่วย โดยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง นำโดยนางกษมา บุณยะวรรธนะ และทีมงานส่วนสร้างเสริมสุขภาพ
  • บริการทรายอะเบท สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ และ gift set ชุดป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นำโดย ร.ต.อ. หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผอ.ส่วนควบคุมโรค และทีมงานส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  • บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ นำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  • บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกับโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมและป้องกันเห็บ หมัด ให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง นำโดย นายสุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มสัตวแพทย์
  • บริการมุมความรู้และการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลเมืองพัทยา นำโดย ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข และทีมงานส่วนบริการสาธารณสุข ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและการดำเนินงานกองทุนวันละบาท และให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยสำนักพัฒนาสังคม
  • บริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน โดยกลุ่มกฎหมายเมืองพัทยา
  • ร่วมสนุกกับเกมส์ ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพและรับของรางวัลมากมาย
   สำหรับการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งต่อไป ตรงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ วัดช่องลม เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจรับบริการฟรี..ตามวันและเวลาดังกล่า

  สามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 0562 ต่อ 148 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  นับถอยหลัง ชมความงดงามพลุนานาชาติ International Fireworks Festival 2019 กลางอ่าวพัทยา เฉลิมฉลองครบรอบ 41 ปี สถาปนาเมืองพัทยา

  เมืองพัทยา กำหนดจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติ Pattaya International Fireworks Festival 2019 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ชายหาดพัทยา ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี ทั้งนี้เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมกับดื่มด่ำความงดงามที่แต่งแต้มบนท้องฟ้าชายหาดพัทยายามค่ำคืน ด้วยความเจิดจรัส ตระการตาของพลุไฟ ประกอบแสง สี เสียง กับการแสดงพลุจากหลากหลายทั้ง 6 ประเทศ พร้อมกับกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ ตลอดแนวชายหาดพัทยา และยังมีมุมถ่ายภาพสวยๆ เพื่อบันทึกความทรงจำดีๆ หนึ่งปีมีครั้งเดียว ที่ชายหาดพัทยา
  วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
  เวลา 17.00 น. กิจกรรมความบันเทิงต่างๆ บนถนนสายชายหาดพัทยา
  เวลา 18.30 น. ขบวนมาร์ชชิ่งแบนด์ ขบวนพาเหรด ขบวนรถคานิวัล
  เวลา 19.30 น. พิธีเปิดงานเทศกาลพลุนานาชาติ Pattaya International Fireworks Festival 2019
  เวลา 20.00 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 1 ประเทศไทย ชุด เจิดจรัสเบิกฟ้าพัทยา ประชาสุขใจ
  เวลา 20.15 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 2 ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ชุด Radiance over the sea
  เวลา 20.30 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 3 ประเทศแคนาดา ชุด Dancing Stars
  เวลา 20.45 น. การแสดงคอนเสิร์ต ช่วงที่ 1 Musketeers
  เวลา 21.50 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 4 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ชุด Reach for the stars
  เวลา 22.05 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 5 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ชุด Brightening the horizons
  เวลา 22.20 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 6 ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ชุด Sparkle Sensation
  เวลา 22.35 น. การแสดงคอนเสิร์ต ช่วงที่ 2 Sweet Mullet

  วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
  เวลา 17.00 น. กิจกรรมความบันเทิงต่างๆ บนถนนสายชายหาดพัทยา
  เวลา 18.30 น. ขบวนมาร์ชชิ่งแบนด์ ขบวนพาเหรด ขบวนรถคานิวัล
  เวลา 20.15 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 1 ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ชุด Enchanted Dreams
  เวลา 20.30 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 2 ประเทศแคนาดา ชุด Razzle-dazzle
  เวลา 20.45 น. การแสดงคอนเสิร์ต ช่วงที่ 1 (Yes’sir Days)
  เวลา 21.50 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 3 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ชุด The Magnificence over the Rainbow
  เวลา 22.05 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 4 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ชุด Flame up the dark
  เวลา 22.20 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 5 ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ชุด Glorious Finale
  เวลา 22.35 น. การแสดงคอนเสิร์ต ช่วงที่ 2 (25 Hours)
  พลาดไม่ได้แล้ว 29 – 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป เมืองพัทยาขอเชิญชมความงดงามบนท้องฟ้ากลางอ่าวพัทยา ในงานเทศกาลพลุนานาชาติ Pattaya International Fireworks Festival 2019 ท่ามกลางความบันเทิงใจ การแสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียง ตระการตา พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำตลอด 2 วัน 2 คืน ณ ชายหาดพัทยา ที่จะมาสร้างความประทับใจมิรู้ลืมอย่างแน่นอน
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศิลปะ ภาพยนตร์และการดนตรี สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3100 ต่อ 4115


  ทีมลูกมดดำ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 5 คน ประเภทรุ่นประชาขนทั่วไปชาย ในการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2562

  ทีมลูกมดดำ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 5 คน ประเภทรุ่นประชาขนทั่วไปชาย ในการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 62 นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2562 ประเภทบาสเกตบอล 5 คน โดยมีนายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นักกีฬา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีและแสดงยินดี ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)
  กีฬา “บาสเกตบอล” เป็นอีกชนิดกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สร้างความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันๆ และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการท่องเที่ยว และด้านการกีฬาให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เมืองพัทยาจึงกำหนดจัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนเมืองพัทยา และเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปด้วยการออกกำลังกาย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเป็นการสร้างโอกาสให้นักกีฬาบาสเกตบอลของเมืองพัทยาได้ประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ชมการแข่งขันบาสเกตบอล จากนักกีฬาระดับแนวหน้าของประเทศไทย เป็นการสร้างแรงบัลดาลใจในการพัฒนาตนเองกับการก้าวสู่เป็นตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลได้อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) สนับสนุนให้ประชาขนออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยานำมา ซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนของ เมืองพัทยาที่จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางด้านกีฬาต่อไป โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ชนิด คือ

  1. การแข่งขันบาสเกตบอล 5 คน ประเภทรุ่นประชาขนทั่วไป ชาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 และ 15 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)
  2. การแข่งขันประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 x 3 จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย และ รุ่นเยาวชนทั่วไป ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ( ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2544 ) ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานซันเค่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

  สำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันบาสเกตบอล 5 คน ประเภทรุ่นประชาขนทั่วไป ชาย มีดังนี้
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ลูกมดดำ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
  รางวัลรองชนะรองอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเพนกวิน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
  รางวัลรองชนะรองอันดับ 2 ได้แก่ ทีมแม่ลา ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
  รางวัลรองชนะรองอันดับ 3 ได้แก่ ทีมB-King ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมชมและเป็นกำลังให้กับนักกีฬาบาสเกตบอล ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 x 3 จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย และ รุ่นเยาวชนทั่วไป ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ( ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2544 ) ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานซันเค่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3127-8 ในวันและเวลาราชการ


  Hello Kitty Run Pattaya 2019 สุดคึกคัก แฟนพันธ์แท้ ร่วมวิ่งล้นชายหาดพัทยา

  Hello Kitty Run Pattaya 2019 สุดคึกคัก แฟนพันธ์แท้ ร่วมวิ่งล้นชายหาดพัทยา

  วันนี้ (16 พ.ย.62) เวลา 16.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติก่อนเริ่มการปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการ Hello Kitty Run Pattaya 2019 โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬา ซึ่งมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสาวรณิดา รตนชัยโชค ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ผู้บริหารบริษัท คอร์โนแอนด์แนช จำกัด แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา และสื่อมวลชน เข้าร่วมวิ่งเต็มชายหาดพัทยา สร้างความคึกคักให้เมืองพัทยาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ พร้อมถ่ายเซลฟี่สวยๆ เล่นเกมส์และกิจกรรมมันส์ๆที่รังสรรเพื่อคนรักสุขภาพหัวใจสีชมพู
  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท คอร์โนแอนด์แนช จำกัด และเมืองพัทยาจัดงาน “Hello Kitty Run Pattaya 2019” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักในการออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ที่สำคัญเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองพัทยาครบรอบ 60 ปีอีกด้วย ซึ่งภายในงานได้ท้าทายฝีเท้าความเร็วให้นักวิ่งได้ประลองกัน ด้วยระยะทาง 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันยังได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางผู้จัดได้คัดสรรขึ้น อาทิ มุมถ่ายภาพเก๋ๆ เห็นบรรยากาศพัทยาแบบ 360 องศา และซุ้มแขวนการ์ดอวยพรให้กับคิตตี้ สร้างสุข สนุกสนานและยังเป็นการบันทึกความทรงจำดีๆ ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้มมิตรภาพที่มอบให้กันตลอดเส้นทางการแข่งขันอีกด้วย


  12-16 ธ.ค. 62 นี้ Wonderfruit Festival เชิญมาเต็มอิ่มกับดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมสร้างสรรค์แบบจุใจ ณ พื้นที่จัดงานสยามคันทรีคลับ พัทยา

  12-16 ธ.ค. 62 นี้ Wonderfruit Festival เชิญมาเต็มอิ่มกับดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมสร้างสรรค์แบบจุใจ ณ พื้นที่จัดงานสยามคันทรีคลับ พัทยา

  วันนี้ (15 พ.ย.62 ) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน Wonderfruit Festival เทศกาลผลไม้ โดยมีประณิธาน พรประภา กรรมการบริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด ผู้ก่อตั้งงานวันเดอร์ฟรุ๊ต เฟสติวัล นางสาวหริสุดา บุญยวัฒน์ ผู้ชำนาญการส่วนงานพัฒนาการจัดงานเมกะโปรเจกต์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พร้อมกันนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประกอบด้วย นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ เอนสาร ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวฯ เป็นจำนวนมาก ณ ห้อง Dolphin Room โรงแรม สยาม แอท สยาม

  Wonderfruit Festival 2019 เทศกาลผลไม้ ปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2562 ณ พื้นที่จัดงานสยามคันทรีคลับ พัทยา โดยตลอดการจัดงานทั้ง 4 วันนี้จะได้พบกับการแสดงดนตรีจากศิลปินประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการแสดงแบบศิลปะ กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งที่สร้างแรงบันดาลใจใกล้ชิดติดธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ลิ้มลองอาหารเลิศรสมากมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวได้อย่างสนุกสนานอย่างลงตัว

  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า Wonderfruit Festival เทศกาลผลไม้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ซึ่งงานกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมบนพื้นที่ 400 กว่าไร่ของสยามคันทรีคลับ ในฐานะนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุน โดยที่ผ่านมาเราได้ประชุมกับทางทีมผู้จัดงานในเรื่องการเตรียมความพร้อม ทั้งเรื่องกำลังเจ้าหน้าที่ มาตรการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จัดงาน พื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ รวมทั้งพื้นที่ในเมืองพัทยา การอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค ตลอดจนแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ เพื่อมอบประสบการณ์ดีๆ ให้แก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางเมืองพัทยาและวันเดอร์ฟรุ๊ตมีนโยบายสอดรับกัน และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

  นายประณิธาน พรประภา ผู้ก่อตั้งงานวันเดอร์ฟรุ๊ต เฟสติวัล กล่าวว่า วันเดอร์ฟรุ๊ตจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ซึ่งถือเป็นเฟสติวัลระดับโลกโดยคนไทย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองงานศิลปะ ดนตรี อาหาร และไอเดียสร้างสรรค์ พร้อมชูคอนเซ็ปต์ ป็อปอัพซิตี้ แนวคิดการสร้างเมืองในอุดมคติ ตามวิถีความยั่งยืน ด้วยการนำประสบการณ์และการเรียนรู้ตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา รังสรรค์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังคงมุ่งมั่นลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นภายในงาน โดยเป็นปีแรกที่ใช้นโยบายงดเว้นแก้วพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างเข้มงวด ให้ผู้มาร่วมงานนำภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มติดตัว โดยได้ระบุให้เป็นอีกหนึ่งระเบียบและข้อปฏิบัติที่จำเป็นต้องทำเมื่อมาวันเดอร์ฟรุ๊ต ทั้งนี้จะมีจุดเติมน้ำดื่มฟรีให้บริการ คาดว่างานนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบินมาร่วมเฟสติวัลครั้งนี้จากทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ รวมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน่าจะตอบรับเข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คน

  ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Www.wonderfruit.co


  เมืองพัทยาห้ามบินโดรน (Drone) ทุกประเภท และห้ามจำหน่ายสินค้า หาบเร่แผงลอยทุกชนิด บริเวณการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2019)

  เมืองพัทยาห้ามบินโดรน (Drone) ทุกประเภท และห้ามจำหน่ายสินค้า หาบเร่แผงลอยทุกชนิด บริเวณการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2019)

  ด้วยเมืองพัทยากำหนดจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2019) ในวันศุกร์ที่ 29 และวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ถนนสายชายหาดเมืองพัทยา บริเวณแยกพัทยากลาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นสร้างกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาแบบยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปี

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้เข้าร่วมงานฯ จึงห้ามโดรน (Drone) ทุกประเภท ขึ้นบินบริเวณพื้นที่การจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2562 หากฝ่าฝืนจะดำเนินการทางมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อไป รวมทั้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การจัดงานฯ เมืองพัทยาห้ามจำหน่ายสินค้าหาบเร่ แผงลอย ในพื้นที่บริเวณการจัดงานฯ โดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนเมืองพัทยาจะดำเนินการตามกฎหมายมาตรา 20 และต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 55 ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (ประกาศลง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมชมความงดงามของพลุที่จะสว่างตระการตาบนท้องฟ้าจาก 6 ประเทศ ในงานพัทยาเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2019) ระหว่างวันที่ 29 – 30 พ.ย. นี้ ณ ชายหาดพัทยากลาง


  5 องค์กร ย้ำ PATA Destination Marketing Forum 2019 ร่วมฟื้นฟูอดีต เพื่อกำหนดปลายทางของอนาคตใหม่ ส่งเสริมการตลาดด้านการประชุมและนิทรรศการสู่ระดับโลก

  5 องค์กร ย้ำ PATA Destination Marketing Forum 2019 ร่วมฟื้นฟูอดีต เพื่อกำหนดปลายทางของอนาคตใหม่ ส่งเสริมการตลาดด้านการประชุมและนิทรรศการสู่ระดับโลก

  วันนี้ (15 พ.ย.2562) 5 ผู้แทนองค์กร ประกอบด้วย นางสาวพวงทิพย์ โชติพันธวานนท์ ผอ.ฝ่ายจัดงาน สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นางสาวรัญจวน ทองรุต ผอ.ภูมิภาคอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาววัชรี ชูรักษา ผอ.สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2019 ร่วมให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ Nation Biz Insight ทาง Nation TV ณ สตูดิโอชั้น 12A อาคารอินเตอร์ลิงค์ สมุทรปราการ

  สมาคมท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิค สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพท. และเมืองพัทยา ร่วมจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2019 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อส่งเสริมตลาดด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดแสดงสินค้านานาชาติของเมืองพัทยาให้มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมแสดงศักยภาพของเมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ (Pattaya MICE City) และสนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี อีกทั้งเชิญชวนให้กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มผู้ซื้อ นักท่องเที่ยว หน่วยงานและองค์กรในกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพเดินทางเข้ามาจัดประชุม นิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อรางวัล การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยและเมืองพัทยา อันจะนำมาซึ่งรายได้ให้กับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะรวบรวมนักวิชาการอันดับต้นๆ ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน ที่จะมาพูดคุยด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมตลอดสองวันในครั้งนี้เป็นการประชุมแบบท่องเที่ยวเชิงวิชาการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจรายใหญ่และรายย่อย ให้องค์ความรู้ในการทำการตลาด ยกระดับเมืองต่างๆของไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ และเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ผู้จัดงานอันนับเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ

  นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยามีแนวความคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่และยกระดับเมืองพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวในระดับสากลที่มั่นคงและยั่งยืน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมหาแนวทางต่างในการสร้างศักยภาพทางการตลาดในทิศทางที่แตกต่างออกไปจากเดิม ซึ่งเมืองพัทยามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจนเป็นเมืองที่พร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ระดับสากล ทำให้มีการประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ๆเลือกเมืองพัทยามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปีนี้ครบรอบ 60 ปีการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จึงมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี รวมทั้งเทศกาลพลุนานาชาติที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเวลาเดียวกับการจัดประชุมวันสุดท้าย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ดื่มด่ำกับความตระการตาของพลุนานาชาติที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาด้วยอีกทางหนึ่ง


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150