• Monthly Archives: Ȩԡ¹ 2019

  1 ธ.ค.นี้ ปิดการจราจร ถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้ – วอล์คกิ้งสตรีท – หน้า ร.ร.มพย. 8 จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก

  1 ธ.ค.นี้ ปิดการจราจร ถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้ – วอล์คกิ้งสตรีท – หน้า ร.ร.มพย. 8 จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์เมืองพัทยา ซึ่งมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ เพื่อสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดโรค มีความรู้ความเข้าใจ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ ที่ถูกต้องปลอดภัย เพื่อลดอัตราผู้ติดเชื้อและหากติดเชื้อต้องได้รับการบริการเข้าถึงการรับยา รวมทั้งผู้ติดเชื้อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข
  สำหรับกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกในปี 2562 ของเมืองพัทยานั้น จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. บริเวณลานกิจกรรมแยกชายหาดพัทยา ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ทายปัญหา เล่นเกมส์ แจกของรางวัล การแสดงบนเวที โดยเยาวชนในสถานศึกษา มีการแสดงดนตรี นักร้อง นักแสดงมากมาย และการปล่อยขบวนรณรงค์ ซึ่งกิจกรรมวันดังกล่าวจะมีการเดินรณรงค์จากจุดเริ่มต้น (ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง) ไปตามเส้นทางถนนสายชายหาดพัทยาใต้ ผ่านหน้าวอล์คกิ้งสตรีท มุ่งหน้าสู่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ซึ่งระหว่างที่เดินรณรงค์นั้น จะมีการแจกถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น พร้อมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้นักท่องเที่ยวและประชาชน ทั้งสองข้างทาง ทั้งนี้ เมืองพัทยาจะปิดการจราจร 1 ช่องจราจร ในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ เวลา 14.00 น. ถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้-วอล์คกิ้งสตรีท-หน้า ร.ร.มพย. 8 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมริ้วขบวน เมื่อสิ้นสุดขบวนเมืองพัทยาจะดำเนินการเปิดการจราจรตามปกติ ผู้ใช้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ในวันดังกล่าว
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ หรือ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  เมืองพัทยา จัดพิธีทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี” ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยา จัดพิธีทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี” ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  วันนี้ ( 29 พ.ย. 62) เมืองพัทยาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี ซึ่งมีฝ่ายนิติบัญญัตินำโดย นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา ฝ่ายบริหาร นำโดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 3 ท่าน คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ-ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จัดให้มีพิธีถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ หลังจากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี พระภูมิเจ้าที่ และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อด้วยการวางพวงมาลัยเพื่อรำลึกถึงนายปริญญา ชวลิตธำรง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ผู้ซึ่งมอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ให้กับเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 เพื่อก่อสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยก่อสร้างเสร็จพร้อมใช้งานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533

  ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมืองพัทยามีฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2499 แต่มีพื้นที่เฉพาะตำบลนาเกลือประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร และเนื่องจากพัทยาได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้หน่วยการปกครองที่เป็นสุขาภิบาลอยู่เดิม ไม่อาจจะบริหารงานและให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่างรวดเร็ว ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 จึงทำให้พัทยาเปลี่ยนจากการอยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือไปเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แบบมีผู้จัดการเมือง (City Manager) เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่ 5 ของไทย และให้เมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 29 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเมืองพัทยาที่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างเมืองพัทยาจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพรักของชาวเมืองพัทยาทุกคน รวมถึงร่วมรำลึกถึงนายปริญญา ชวลิตธำรง ผู้มีคุโณปการแก่เมืองพัทยานั่นเอง


  5 องค์กรด้านการท่องเที่ยว ร่วมจัดงานและเปิดการประชุมและสัมมนา PATA Destination Marketing Forum 2019 แสดงศักยภาพเมืองแห่งไมซ์ (Pattaya MICE City)

  5 องค์กรด้านการท่องเที่ยว ร่วมจัดงานและเปิดการประชุมและสัมมนา PATA Destination Marketing Forum 2019 แสดงศักยภาพเมืองแห่งไมซ์ (Pattaya MICE City)

  วันนี้ (29 พ.ย.62) เวลา 09.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเปิดงานประชุมสัมมนา PATA Destination Marketing Forum 2019 โดยมี ดร.มาริโอ้ ฮาร์ดี้ กรรมการผู้บริหารสมาคมท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พร้อมด้วยนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สสปน.หรือ TCEB นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณทวีพงศ์ วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนชุมชนหนองปลาไหล ชุมชนตะเคียนเตี้ย และชุมชนหนองปรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา

  สมาคมท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิค สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพท. และเมืองพัทยา ร่วมจัดงานประชุมสัมมนา PATA Destination Marketing Forum 2019 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อส่งเสริมตลาดด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดแสดงสินค้านานาชาติของเมืองพัทยาให้มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมแสดงศักยภาพของเมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ (Pattaya MICE City) และสนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี อีกทั้งเชิญชวนให้กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มผู้ซื้อ นักท่องเที่ยว หน่วยงานและองค์กรในกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพเดินทางเข้ามาจัดประชุม นิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อรางวัล การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยและเมืองพัทยา อันจะนำมาซึ่งรายได้ให้กับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน ที่ได้มาชมและสัมผัสการแสดงสินค้านานาชาติด้วยตนเองในครั้งนี้


  ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยเกาะล้าน

  ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยเกาะล้าน

  วันนี้ (28 พ.ย.62)เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยเกาะล้าน หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของชุมชนบ้านเกาะล้าน” โดยมี ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารสุข นายสุรชัย สุขสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา ผู้แทนจาก รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.เมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 131

  โดยวันนี้ได้มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยเกาะล้านหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของชุมชนบ้านเกาะล้าน” เพื่อทบทวนหน้าที่รับผิดชอบในการในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และแนวทางการซักซ้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือ การลำเลียงส่งต่อผู้ป่วยของชุมชนบ้านเกาะล้าน ทั้งนี้ได้มอบให้รพ.เมืองพัทยา รับผิดชอบดูแลผู้ป่วย ในช่วงเวลา 8.00 น -17.00 น. และหลังจากเวลา 17:00 น. เป็นของศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา ที่ต้องดูแลผู้ป่วยต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา


  เมืองพัทยา ประกาศให้ผู้ประกอบการเรือหรือยานพาหนะทางน้ำ ยื่นขอรับในอนุญาตเทียบเรือ ณ สะพานท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  เมืองพัทยา ประกาศให้ผู้ประกอบการเรือหรือยานพาหนะทางน้ำ ยื่นขอรับในอนุญาตเทียบเรือ ณ สะพานท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ด้วยเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดทำระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ. ศ. 2561 เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 7 วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป ณ วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2562 นั้น

  เมืองพัทยาจึงได้ดำเนินการจัดทำระเบียบเมืองพัทยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ. ศ. 2561 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 มาตรา 62 มาตรา 64 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ. ศ. 2542 ประกอบข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6 แห่งข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการจอดเรือ เทียบเรือและการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือ เมืองพัทยาจึงยกเลิกประกาศเมืองพัทยา เรื่อง การจอดเรือเพื่อรับ-ส่งนักท่องเที่ยวที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือเรือทุกประเภท
   -ใบอนุญาตรายปี 1,000 บาท/ปี/ลำ
   -ใบอนุญาตรายเดือน 100 บาท/เดือน/ลำ
  2. ค่าธรรมเนียมการจอดเรือ
   2.1 เรือโดยสารประจำทาง
   -เรือหางยาว 30 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -ขนาดไม่เกิน 200 ที่นั่ง 200 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -ขนาดตั้งแต่ 201 ถึง 250 ที่นั่ง 250 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -ขนาดตั้งแต่ 251-400 ที่นั่ง 350 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   2.2 เรือขนส่งสินค้าสัมภาระ
   -เรือหางยาว 30 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรือรถยนต์ที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส 300 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรือยนต์ที่มีขนาดเกิน 30 ต้นกรอสแต่ไม่เกิน 60 ตันกรอส 500 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรือยนต์ที่มีขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไป 1,500 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรือประมง 350 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   2.3 เรือประเภทอื่นๆ
   -เรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว 100 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรือสปีดโบ๊ทสาธารณะที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส 100 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรือสปีดโบ๊ทสาธารณะที่มีขนาดเกิน 30 ตันกรอสแต่ไม่เกิน 60 ตันกรอส 150 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรือสปีดโบ๊ทสาธารณะที่มีขนาดเกิน 60 ตันกรอสขึ้นไป 200 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรืออื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนด 50 บาทถึง 300 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
  3. ค่าธรรมเนียมเทียบถ้าค้างคืน (ตั้งแต่ 19.00 น.ถึง 06.00 น.ของวันรุ่งขึ้น)
   -เรือหางยาว 50 บาท/คืน/ลำ
   -เรือทุกประเภท 500 บาท/คืน/ลำ
  4. ค่าบรรทุกสิ่งของบนสะพาน
   -รถพลังงานไฟฟ้า 30 บาท/เที่ยว (ไป-กลับ)
   -รถ 4 ล้อ 200 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)
   -รถเกินกว่า 4 ล้อ 500 บาท-เที่ยว(ไป-กลับ)

  สำหรับการยื่นขอรับใบอนุญาตเทียบเรือ ณ สะพานท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ตามระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ. ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เมืองพัทยาจึงขอให้ผู้ประกอบการเรือหรือยานพาหนะทางน้ำผู้ใดประสงค์จะใช้สะพานท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ให้ไปยื่นขอรับใบอนุญาตเทียบเรือต่อ”นายท่า” ณ ที่ทำการฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล(แหลมบาลีฮาย)ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562) ส่วนหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตต้องนำไปยื่นในวันขออนุญาตมีดังนี้

  1. แบบคำร้องขออนุญาตเทียบเรือ(แบบ ช.ท.1) ขอรับได้ที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเลเมืองพัทยาจำนวน 1 ฉบับ
  2. กรณีบุคคลธรรมดา
   -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเรือ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
   -สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของเรือ พร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  3. กรณีนิติบุคคล
   -สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองสำเนา(ออกไม่เกิน 1 เดือน)จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนเรือไทย พร้อมรับรองสำเนา(แบบ บ.53) จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาใบอนุญาตใช้เรือพร้อมรับรองสำเนา(แบบ บ.95) จำนวน 1 ฉบับ
   6.สำเนาใบสำคัญรับรองการตรวจเรือพร้อมรับรองสำเนา(แบบ ตร.20-1ก) จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเล พร้อมรับรองสำเนา(แบบ บ.103)หรือสำเนาประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศพร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
   8.สำเนาประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์พร้อมรับรองสำเนา(แบบ บ.104-1) จำนวน 1 ฉบับ
   9.ภาพถ่ายเรือด้านความยาวเรือขนาด 4 คูณ 6 นิ้ว(โปสการ์ด)จำนวน 1 ภาพ
  7. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์จากเจ้าของเรือและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเรือและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด (กรณีเจ้าของเรือไม่สามารถมายื่นคำร้องด้วยตนเอง)
  8. กรณีเรือต่างชาติ
   11.1 สำเนาหนังสือรับรองจากกรมเจ้าท่าจำนวน 1 ฉบับ
   11.2 สำเนาหนังสือรับรองจากกรมศุลกากรจำนวน 1 ฉบับ
   11.3 สำเนาหนังสือรับรองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำนวน 1 ฉบับ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล หมายเลขโทรศัพท์ 0 3848 8135 ในวันและเวลาราชการ


  เมืองพัทยาเปิดสวนแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา จำหน่ายผักสลัดปลอดสารพิษ และเมล่อนนำเข้าจากญี่ปุ่น

  เมืองพัทยาเปิดสวนแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา จำหน่ายผักสลัดปลอดสารพิษ และเมล่อนนำเข้าจากญี่ปุ่น

  วันนี้ (28 พ.ย. 62) เวลา 09.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดสวนแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา โดยมีนายบุญธรรม โพธิ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ประธานชุมชน แขกผู้มีเกียรติ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ พร้อมเดินชมแปลงผักสลัดและอโวคาโด้ และการประมูลเมล่อน เพื่อสมทบทุนเข้าวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา ท่ามกลางบรรยากาศแสงแดดอ่อนๆ ลมพัดเย็นๆ ที่สร้างความประทับต่อผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
  วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา เกิดขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) เมื่อปีงบประมาณ 2559 ซึ่งชุมชนเมืองพัทยาเล็งเห็นถึงสำคัญในการช่วยกันลดปริมาณขยะเปียกและกำจัดสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยา โดยการนำขยะและสิ่งปฏิกูลมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ จึงได้จับมือกันและระดมทุนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้น และได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เลขทะเบียน 3-20-04-03/1-0016 มีสมาชิก 40 คน จำนวนหุ้น 7,393 หุ้น ตั้งอยู่เลขที่ 60/10 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียเละกำจัดกลิ่นดินผสมสำเร็จรูปและชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา ร่วมกับบริษัท SIMPLY NATURL จัดทำแปลงปลูกเมล่อน ปลูกผักสลัด ปลูกผักสวนครัว ด้วยสารอินทรีย์ธรรมชาติ 100% เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลผลิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์อันจะก่อประโยชน์ไปสู่บุคคลอื่นได้ นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนได้ผลิตสินค้าทางการเกษตรอีกมากมาย เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ ซึ่งจะสามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองพัทยาในอนาคต

  สำหรับบรรยากาศการจัดงานในวันนี้ได้มีการเปิดจองเมล่อนญี่ปุ่นสีส้ม การจำหน่ายผักสลัดคอส เรดโอ๊ต กรีนโอ๊ต ดินปลูก ผักเพาะชำ ปุ๋ยชีวภาพ และสินค้าชุมชน มากมายภายในงาน สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถจับจองเมล่อนได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา ซึ่งจะมีระยะเก็บเกี่ยวเมล่อน 1 – 4 สีส้ม แปลง 5 สีเขียวแปลง 6 สีเขียวและส้มแถว 5 ญี่ปุ่นสีส้ม รอบที่ 1 สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 จำนวน 100 ลูก (2 แปลง) รอบที่ 2 ประมาณวันที่ 15 ธันวาคม 2562 จำนวน 150 ลูก (3 แปลง) และวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จำนวน 50 ลูก (1 แปลง)
  เมืองพัทยาขอเชิญชมสวนผักสลัด หรือซื้อผักสลัดปลอดสารพิษ จากวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา หรือจองเมล่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 38 25 3262 ในวันเวลาราชการ


  เมืองพัทยาคว้ารางวัลชนะเลิศ ขวัญใจสันนิบาตเทศบาล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

  เมืองพัทยาคว้ารางวัลชนะเลิศ ขวัญใจสันนิบาตเทศบาล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

  วันนี้ (27 พ.ย. 62) เวลา 10.00 น. นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ พร้อมด้วยนายวรพต พงษ์พาลี และนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำทีมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม

  ด้วยสันนิบาตเทศบาล จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงานการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 ขึ้นในวันนี้ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยมีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ การแข่งขันเตะลูกโทษ ชู๊ตบาสเกตบอล เพื่อเป็นการกระชับมิตร สานสัมพันธ์ร่วมกัน ระหว่างเทศบาล ในจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และการประกวดขวัญใจสันนิบาตเทศบาล จังหวัดชลบุรี โดยเมืองพัทยาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขวัญใจสันนิบาตเทศบาล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันแตะลูกโทษอีกด้วย ซึ่งสร้างความสนุกสนาน ต่อผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก


  ศุกร์ที่ 29 พ.ย. นี้ เชิญร่วมทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี” เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ศุกร์ที่ 29 พ.ย. นี้ เชิญร่วมทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี” เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่เมืองพัทยา ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2521 เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และเนื่องในโอกาสครบรอบวันดังกล่าว เมืองพัทยาจึงได้กำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี” ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เริ่มพิธีการเริ่มในเวลา 08.00 น. – 12.00 น. เป็นพิธีทำบุญทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ต่อด้วยพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และร่วมวางพวงมาลารูปปั้นจำลองคุณปริญญา ชวลิตธำรง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ผู้มอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ ให้กับเมืองพัทยา เพื่อก่อสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งพิธีดังกล่าวที่จัดขึ้นในวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามัคคีระหว่างภาครัฐและเอกชนอีกทางหนึ่งด้วย


  เมืองพัทยาเตรียมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธ.ค.62

  เมืองพัทยาเตรียมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธ.ค.62

  วันนี้ (26 พ.ย.62) เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก โดยมี นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ศูนย์เครือข่ายสุขภาพและโอกาส (HON) คณะทำงานภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่ องค์กรอนามัยโลก World Health Organization (WHO)และองค์กรเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึง มีความรู้ความเข้าใจ เพราะเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาให้หายขาดและยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่ได้ผล ซึ่งเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาปีละหลายล้านคน ซึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะมาพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง ต่างๆ ที่มีพนักงานบริการทั้งหญิงและชายให้การดูแล เป็นเพื่อนคุย เป็นเพื่อนเที่ยว เหตุผลต่างๆเหล่านี้จะทำให้เป็นจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่องค์กรภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ เมืองพัทยา ซึ่งเป็นองค์กรในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มที่ปฏิบัติงานหรือแม้แต่สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และป้องกันไม่ให้เกิดโรค รวมทั้งองค์กรทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่เขตเมืองพัทยาให้สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ getting to zero ต่อไปได้ ในการนี้ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันเอดส์โลกในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 18.00 น. โดยจะมีการปล่อยริ้วขบวนเดินจากบริเวณแยกพัทยากลาง ไปจนถึงโรงเรียนเมืองพัทยา 8

  เมืองพัทยาขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ


  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา

  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา

  วันนี้( 26 พ.ย.62)เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สถานประกอบการและชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิมานแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา

  สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยมีการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษที่เรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี” ด้วยการเล็งเห็นว่าภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ฐานผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมการพัฒนา ดังนั้นคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่อีอีซี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่อีอีซีใน 3 จังหวัดดังกล่าว เพื่อเป้าหมายไปสู่การท่องเที่ยวระดับโลกอย่างยั่งยืน รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และกลุ่มเชิงสุขภาพ เน้นพื้นที่พัทยา สัตหีบ และระยองเป็นแกนการพัฒนาการท่องเที่ยว เน้นสนามบินอู่ตะเภาเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงชุมชนและวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม​ โดยเฉพาะการกำจัดขยะตามแนวชายฝั่งทะเลและการท่องเที่ยวสำคัญ โดยที่ “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายเมืองพัทยา” เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม

  ในการนี้เมืองพัทยาจึงได้ว่าจ้าง บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการศึกษา “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา” เพื่อมุ่งหวังให้การพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมบาลีฮายเมืองพัทยามีความยั่งยืน สมดุลทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีสภาพทางกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับเมืองพัทยา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ และพัฒนาพื้นที่ไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป แต่ด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด เมืองพัทยาจึงมีแนวคิดเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของโครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายที่เมืองพัทยาจะดำเนินการขึ้น โดยการร่วมลงทุนจากภาคเอกชนดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เจริญเติบโต พร้อมด้วยศักยภาพในการพัฒนาทั้งในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ตามแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกภายใต้นิยาม “เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (The Word Class Green innovative Tourism City)


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150