• วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 62 ปี โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)

    วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 62 ปี โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)

    วันนี้ (5 พ.ย.62) เวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 62 ปี โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) โดยมีผู้ร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมากประกอบด้วย นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และบุคลากรสำนักการศึกษาเมืองพัทยา และแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน

    Print Friendly, PDF & Email

    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150