• ทุกภาคส่วนบูรณาการเตรียมพร้อม อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันไตรกีฬาเมืองพัทยา PATTAYA TRIATHLON 2019

  ทุกภาคส่วนบูรณาการเตรียมพร้อม อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันไตรกีฬาเมืองพัทยา PATTAYA TRIATHLON 2019

  ทุกภาคส่วนบูรณาการเตรียมพร้อม อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันไตรกีฬาเมืองพัทยา PATTAYA TRIATHLON 2019

  วันนี้ (5 พ.ย.62) เวลา 15.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันไตรกีฬาเมืองพัทยา PATTAYA TRIATHLON 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2562 ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายนริศ เพชรรัตน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าวอล์คกิ้งสตรีท นายคมกฤษณ์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน สภ.เมืองพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน ผู้แทนบริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาร่วมกับจังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันไตรกีฬาเมืองพัทยา PATTAYA TRIATHLON 2019 ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาของไทย ทั้งระดับชาติและประชาชนทั่วไป ได้ทดสอบฝีมือและเสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันไตรกีฬา ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักไตรกีฬาทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน โดยในวันนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดเส้นทางการแข่งขัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ที่สัญจรไปมาในช่วงเวลาการจัดการแข่งขัน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เป็นการแข่งขันวิ่ง (Breakfast Run) เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจร ตั้งแต่เวลา 04.00 น. – 08.30 น. ตามเส้นทางแข่งขัน ดังนี้

  1. ถนนพระตำหนัก (ห้ามจอดรถยนต์ตลอดสาย)
  2. ถนนพัทยาสาย 3 (ห้ามจอดรถยนต์ตลอดเส้นทางที่ปิด)
  • ปิดเส้นทางตั้งแต่แยกเขาพระตำหนัก ถึง ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย
  1. ถนนพัทยาสาย 2 (ห้ามจอดรถยนต์ตลอดเส้นทางที่ปิด)
  • ปิดเส้นทางตั้งแต่แยกเขาพระตำหนัก ถึง สี่แยกไฟแดงวัดชัยมงคล
   4 ถนนพัทยาใต้ (ห้ามจอดรถยนต์ตลอดเส้นทางที่ปิด)
  • ปิดเส้นทางตั้งแต่สี่แยกไฟแดงวัดชัยมงคล ถึง ถนนเลียบชายหาดพัทยา
  1. ถนนพัทยากลาง (ห้ามจอดรถยนต์ตลอดเส้นทางที่ปิด)
  • ปิดเส้นทางตั้งแต่หน้าห้างท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ถึงถนนเลียบขายหาดพัทยา
  1. ถนนเลียบชายหาดพัทยา (ห้ามจอดรถยนต์ตลอดสาย)
  • ปิดเส้นทางเดินรถจากแยกพัทยากลาง ถึง ปากทางเข้าวอล์คกิ้งสตรีท
  1. ถนนวอล์คกิ้ง สตรีท (ห้ามจอดรถยนต์ตลอดสาย)
  • ปิดตั้งแต่ปกหางเข้าวอล์คกิ้งสตรีท ถึงปลายสะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย
  1. ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย(ห้ามจอดรถยนต์ตลอดสาย) ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว เดินไปขึ้นเรือที่ท่าเรือได้ตามปกติ
  • ปิดเส้นทางทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 04.00 น. – 08.30 น. และเวลา 16.30 น. – 18.00 น.

  สำหรับวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
  เป็นการแข่งขันไตรกีฬา เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจร ตั้งแต่เวลา 03.00 น. – 14.00 น. ตามเส้นทางแข่งขัน ดังนี้

  1. ถนนพระตำหนัก (ห้ามจอดรถยนต์ตลอดสาย)
  • ปิดเส้นทางทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 03.00 น. – 12.00 น.
  1. ถนนพัทยาสาย 3 (ห้ามจอดรถยนต์ตลอดเส้นทางที่ปิด)
  • ปิดเส้นทางตั้งแต่แยกตลาตโสภณ ถึง ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ตั้งแต่เวลา 03.00 น. – 12.00 น.
  1. ถนนทัพพระยา (ห้ามจอดรถยนต์ตลอดสาย)
  • ปิดเส้นทางทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 03.00 น. – 10.00 น.
  1. ถนนเทพประสิทธิ์ (ห้ามจอดรถยนต์ตลอดสาย)
  • ปิดเส้นทาง 1 ช่องทางขวาสุดตลอดสายทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อใช้แข่งปั่นจักรยาน ตั้งแต่เวลา 03.00 น. – 10.15 น.
  1. ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ถนนเทพประสิทธิ์ ผ่านอุโมงค์ทางลอดพัทยากลาง ถึง ก่อนขึ้นสะพานมอเตอร์เวย์
  • ปิดเส้นทาง 1 ช่องทางขวาสุดตลอดเส้นทางที่ปิดทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อใช้แข่งปั่นจักรยานตั้งแต่เวลา 03.00 น. – 10.00 น.
  1. ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย (ห้ามจอดรถยนต์ตลอดสาย) ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว เดินไปขึ้นเรือที่ท่าเรือได้ตามปกติ
  • ปิดเส้นทางทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 03.00 น. – 14.00 น.

  ในการนี้เพื่อเป็นรองรับการแข่งขันมหกรรมไตรกีฬาเมืองพัทยา Pattaya Triathlon 2019 สำหรับการแข่งขันว่ายน้ำ โดยจะใช้พื้นที่ในทะลบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายฝั่งตะวันตกทั้งหมด เป็นสถานที่แข่งว่ายน้ำ โดยเมืองพัทยาขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเร็ว เรือโดยสาร และเรือขนส่ง ปฏิบัติตามดังนี้

  1. ห้ามจอดเรือฝั่งซ้าย(ตะวันตก) ของสะพานท่าเทียบเรือบาลีฮาย ตั้งแต่วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562
  2. ห้ามเรือโดยสารเข้าและห้ามจอดที่สะพานท่าเทียบเรือ ท่า B และ ท่า D ฝั่งตะวันตก ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562
  3. งดใช้พื้นที่บริเวณ เรือรับ – ส่งของ ที่ท่าขนถ่ายขยะ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
  4. ห้ามเรือเร็ว รับ – ส่งนักท่องเที่ยว บริเวณพัทยากลาง ถึง วอล์คกิ้งสตรีท ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 10.00 น.
  5. ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย (ห้ามจอดรถยนต์ตลอดสาย) ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นเรือที่ท่าเรือได้ตามปกติ

  สำหรับพื้นที่อื่นๆ ของทะเลและท่าเทียบเรือบาลีฮาย สามารถใช้ได้ตามปกติ ทั้งนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงการการจราจรตามเส้นทางดังกล่าวข้างต้น และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150