• วันนี้ (7 พ.ย.2562) ณ ห้องรับรอง ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา

    วันนี้ (7 พ.ย.2562) ณ ห้องรับรอง ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา

    วันนี้ (7 พ.ย.2562) ณ ห้องรับรอง ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย รองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน ให้การต้อนรับ Mr.ชัค ลาปูช เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ ในการเดินทางมาเยือนเมืองพัทยาเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และเยี่ยมเยียนชาวฝรั่งเศสที่อาศัยในเมืองพัทยา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการ นโยบายและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แผนการรองรับเมืองพัทยากับ EEC และความพร้อมของเมืองพัทยากับการพัฒนาในอนาคต

    Print Friendly, PDF & Email

    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150