• สนข.เปิดเวทีสัมมนาประเมินความสนใจของประชาชน (Market Sounding) พื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ในการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

  สนข.เปิดเวทีสัมมนาประเมินความสนใจของประชาชน (Market Sounding) พื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ในการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

  สนข.เปิดเวทีสัมมนาประเมินความสนใจของประชาชน (Market Sounding) พื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ในการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

  วันนี้(7 พ.ย.62)เวลา 09.00 น.นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) ในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ตามโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” โดยมีนายพรชัย สุตันไชยนนท์ กองพัฒนาระบบการขนส่งและการจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงานฯ ณ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ พัทยา

  นายเริงศักดิ์ กล่าวว่า เมืองพัทยา อยู่ในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) ด้านตะวันออก นั้น ด้วยศักยภาพความพร้อม และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่เป็นทำเลที่ดีที่สุดในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ที่สำคัญเป็นประตูสู่อาเซียนโดยเฉพาะจีนและอินเดีย มีเม็ดเงินลงทุนพัฒนาเมืองในพื้นที่และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูงถึง 4 แสนล้านบาท และ 2 แสนล้านบาทตามลำดับ ทั้งนี้รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคอาเซียน มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมรับการแข่งขันจากต่างประเทศ ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภา) โครงการรถไฟฟ้ารางเบาเชื่อมรถไฟฟ้าความเร็วสูงและโครงการขยายสนามบินอู่ตะเภาเพื่อรองรับผู้โดยสารให้ได้ 3 ล้านคนต่อปี

  นอกจากนั้นยังมีความพร้อมด้านธุรกิจบริการมาตรฐานสากลและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งติดอันดับ 18 เมือง จุดหมายปลายทางของโลกในปี 2561 จากปริมาณนักท่องเที่ยวทั้ง 14 ล้านคนและมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอีกมาก รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและธุรกิจบริการ มีความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การศึกษาและเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ ดังนั้นการเลือกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองพัฒนา TOD จะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่การกระจายความเจริญ การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจังหวัดในภูมิภาคตะวันออก และเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150