• นักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ณ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ

  นักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ณ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ

  นักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ณ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ

  เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 เวลา 18.30 น.นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี​ 2562 โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา​ นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาการปลัดเมืองพัทยา นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ

  วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีประเพณีอันงดงามที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำ ถือเป็นหัวใจสำคัญหลักของการดำรงชีวิต เมืองพัทยาเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันงดงาม ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีประชาชนร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม นำวัสดุอุปกรณ์ พร้อมไอเดียเก๋ๆ เข้าประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อรณรงค์ใช้วัสดุจากธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม

  สำหรับผู้ชนะการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยรางวัลในประเภทต่างๆมีดังนี้
  1.ระดับประถมศึกษา
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 3 รับรางวัลเงินสด จำนวน 15,000 บาท
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 4 รับรางวัลเงินสด จำนวน 12,000 บาท
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 9 รับรางวัลเงินสด จำนวน 9,000บาท
  รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 5 รับรางวัลเงินสด จำนวน 6,000บาท
  รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 7 รับรางวัลเงินสด จำนวน 5,000 บาท
  รางวัลชมเชย ได้แก่ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 1 รับรางวัลเงินสด จำนวน 3,000 บาท

  1. ระดับมัธยมศึกษา
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 4 รับรางวัลเงินสด จำนวน 15,000 บาท
   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 7 รับรางวัลเงินสด จำนวน 12,000 บาท
   รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 3 รับรางวัลเงินสด จำนวน 9,000บาท
   รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 9 รับรางวัลเงินสด จำนวน 6,000บาท
   รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 5 รับรางวัลเงินสด จำนวน 5,000 บาท
   รางวัลชมเชย เงินรางวัล ทีมละ 3,000 บาท ได้แก่
   1.ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 2
   2.ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 1
   3.ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 8
  2. ระดับประชาชนทั่วไป
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเบญจรงค์ รับรางวัลเงินสด จำนวน 15,000 บาท
   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมใบตองแก้ว รับรางวัลเงินสด จำนวน 12,000 บาท
   รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมวัชรานุรักษ์ รับรางวัลเงินสด จำนวน 9,000บาท
   รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมเย็บร้อยค่อยประดิษฐ์ รับรางวัลเงินสด จำนวน 6,000บาท
   รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีมไทยเลยเก๋อ รับรางวัลเงินสด จำนวน 5,000 บาท
   รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่
   ทีมแก๊งส์นางฟ้า

  ซึ่งบรรยากาศบริเวณงานคับคั่งไปด้วยประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ทยอยเดินทางเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมกันอธิษฐานลอยกระทงขอขมาต่อสายน้ำที่ได้เคยล่วงเกิน ซึ่งภายในงานดังกล่าวยังมีการแสดงประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง และการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่ง จากเบิ้ล ปทุมราช ที่มาร่วมสร้างความสุขในค่ำคืนแห่งพระจันทร์เต็มดวงนี้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150