• ประชุมสัญจร อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)อำเภอบางละมุง ครั้งที่ 11 ประจำ ปี 2562

  ประชุมสัญจร อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)อำเภอบางละมุง ครั้งที่ 11 ประจำ ปี 2562

  ประชุมสัญจร อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)อำเภอบางละมุง ครั้งที่ 11 ประจำ ปี 2562

  วันนี้ (12 พ.ย.62)เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ อสม.ทั้ง 14 แห่ง นำโดยนายวันชัย แสนงาม ประธาน อสม.อำเภอบางละมุง นายสมพล กิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ในการประชุมสัญจร ครั้งที่ 11 ประจำ ปี 2562 เพื่อหารือการพัฒนางานดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่และสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเครือข่าย อสม.อำเภอบางละมุง โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมให้การต้อนรับประกอบด้วย นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมือง ในฐานะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคณะกรรมการ อสม.เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150