• ประชุมหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก “ ลดโลกเลอะ X รักษ์ปันสุข”

  ประชุมหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก “ ลดโลกเลอะ X รักษ์ปันสุข”

  ประชุมหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก “ ลดโลกเลอะ X รักษ์ปันสุข”

  วันนี้(12 พ.ย.62) เวลา 11.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก “ ลดโลกเลอะ X รักษ์ปันสุข” ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ โดยมีนายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ปัจจุบันคนทั่วโลกต่างให้ความสนใจในกระแสรักษ์โลกอย่างกว้างขวางและครอบคลุมในทุกๆอุตสาหกรรม รวมไปถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวจึงริเริ่มโครงการ “ลดโลกเลอะ”ขึ้นในปี 2561 ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกอย่างจริงจัง มุ่งประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้นักท่องเที่ยวและเจ้าของพื้นที่ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเกิดจากการทำกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยร่วมผนึกกำลังจากหลายภาคส่วนเพื่อให้ความหวังเรื่องการสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

  บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด เล็งเห็นในความสำคัญของโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมากจึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์โครงการต่อยอด เพื่อกระตุ้นกระแสรักษ์โลกในกลุ่มนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยร่วมผนึกกำลังกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) องค์กรเอกชน ดำเนินนโยบายหลักในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดำเนินโครงการ “รักษ์ปันสุข”มุ่งเน้นการนำเอาทรัพยากรมาใช้อย่างมีคุณค่าและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้จะได้ดำเนินงานภายใต้ชื่อโครงการ “ลดโลกเลอะ X รักษ์ปันสุข” เพื่อกระตุ้นเรื่องการนำขวดพลาสติกใช้แล้วมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของการสร้างปะติมากรรม ที่จะเปลี่ยนขยะให้กลายเป็น LANDMARK ใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวและยังเป็นการสื่อสารแนวคิดลดโลกเลอะให้กว้างขวางขึ้นทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและในแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย โดยวันนี้ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอในแนวความคิดเห็น และลงพื้นที่บริเวณหาดจอมเทียน เพื่อหาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม หลังจากนั้นจะนำมาพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้งในเรื่องรูปแบบและสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150