• เมืองพัทยา จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 15/2562

  เมืองพัทยา จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 15/2562

  เมืองพัทยา จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 15/2562

  วันนี้ (13 พ.ย.62) เวลา13.30 น.นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 15/2562 โดยมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง นายพุฒิเศรษฐ์ เจริญพจน์ หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคพัทยา พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

  สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามการทำงานของทุกภาคส่วน ที่รับผิดชอบในโครงการดังกล่าว เนื่องด้วยในขณะนี้ ทั่วทุกพื้นที่ของเขตเมืองพัทยา มีการขุดเจาะถนนและทางเท้าเป็นบริเวณกว้าง จึงเป็นเหตุผู้ใช้รถใช้ถนนร้องเรียนเข้ามายังเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อไม่ให้การขุดเจาะถนนซ้ำซ้อนดั่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ประธานที่ประชุมจึงได้เสนอให้ทั้ง 4 หน่วยงานหลัก ประกอบไปด้วยไฟฟ้า การประปา สายสื่อสาร และเมืองพัทยา ทำงานไปพร้อมกันในครั้งเดียวจบ ซึ่งในเดือนมกราคม 2563 ทุกหน่วยงานจะประสานความร่วมมือ เปิดผิวจราจรขุดเจาะไปพร้อมๆกัน ตามนโยบายของเมืองพัทยา โดยไฟฟ้านำสายลงดิน ประปาเปลี่ยนท่อส่งน้ำใหม่ สายสื่อสารลงดินตาม และเมืองพัทยาปิดท้ายตรวจสอบหน้างานให้ตรงตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่ตรงกัน เพื่อให้การดำเนินการนั้นรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างเช่นปัจจุบัน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150