• 19 พ.ย. นี้ ขอเชิญผู้สนใจรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้บริการทำหมัน สุนัข แมว ฟรี เพียง 30 ตัวเท่านั้น ณ วัดบุณย์กัญจนาราม

  19 พ.ย. นี้ ขอเชิญผู้สนใจรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้บริการทำหมัน สุนัข แมว ฟรี เพียง 30 ตัวเท่านั้น ณ วัดบุณย์กัญจนาราม

  19 พ.ย. นี้ ขอเชิญผู้สนใจรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้บริการทำหมัน สุนัข แมว ฟรี เพียง 30 ตัวเท่านั้น ณ วัดบุณย์กัญจนาราม

  ด้วยส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา กำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบุณย์กัญจนาราม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยภายในงานมีการให้บริการต่างๆ ฟรี ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการแพทย์แผนไทย ให้คำแนะนำ ปรึกษาอาการเจ็บป่วย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรไทยบำบัดการเจ็บป่วย บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง แจกทรายอะเบท สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ และ ชุดป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีให้บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ บริการมุมความรู้และการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลเมืองพัทยา ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและการดำเนินงานกองทุนวันละบาท และให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ บริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน
  นอกจากนี้กลุ่มสัตวแพทย์ เปิดให้บริการฉีกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้บริการฉีดยาป้องกันเห็บหมัดและผ่าตัดทำหมัน และบริการต่างๆ ดังนี้

  • ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 4 เดือน และสัตว์จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ป่วย
  • ให้บริการฉีดป้องกันเห็บหมัดในสุนัข ในอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • ให้บริการผ่าตัดทำหมัน สัตว์จะต้องงดน้ำและอาหาร รวมถึงผู้ดูแลต้องขังกรงหรือผูกล่ามไว้ 10 -12 ชั่วโมง และที่สำคัญสัตว์ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กรณีสุนัขและแมว “ตัวผู้” ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน สุนัขและแมว “ตัวเมีย” ต้องมีอายุอย่างน้อย 5 เดือน จึงจะเข้ารับการผ่าตัดทำหมันได้ ทั้งนี้จะรับผ่าตัดเฉพาะในสุนัขพันธุ์ไทยและแมวไทยเท่านั้น ซึ่งจำกัดจำนวนผ่าตัดทำหมัน 30 ตัว (รวมถึงตัวเมีย) ในการนี้ผู้ดูแลสัตว์ต้องเตรียมอุปกรณ์ ลากจูง หรือกรง ตะกร้า สำหรับใส่สัตว์มาด้วย เพื่อเป็นการควบคุมสัตว์เลี้ยงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้ารับบริการด้านต่างๆ ฟรี ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 0562 ต่อ 148 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโม

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150