• เมืองพัทยาห้ามบินโดรน (Drone) ทุกประเภท และห้ามจำหน่ายสินค้า หาบเร่แผงลอยทุกชนิด บริเวณการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2019)

  เมืองพัทยาห้ามบินโดรน (Drone) ทุกประเภท และห้ามจำหน่ายสินค้า หาบเร่แผงลอยทุกชนิด บริเวณการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2019)

  เมืองพัทยาห้ามบินโดรน (Drone) ทุกประเภท และห้ามจำหน่ายสินค้า หาบเร่แผงลอยทุกชนิด บริเวณการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2019)

  ด้วยเมืองพัทยากำหนดจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2019) ในวันศุกร์ที่ 29 และวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ถนนสายชายหาดเมืองพัทยา บริเวณแยกพัทยากลาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นสร้างกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาแบบยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปี

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้เข้าร่วมงานฯ จึงห้ามโดรน (Drone) ทุกประเภท ขึ้นบินบริเวณพื้นที่การจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2562 หากฝ่าฝืนจะดำเนินการทางมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อไป รวมทั้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การจัดงานฯ เมืองพัทยาห้ามจำหน่ายสินค้าหาบเร่ แผงลอย ในพื้นที่บริเวณการจัดงานฯ โดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนเมืองพัทยาจะดำเนินการตามกฎหมายมาตรา 20 และต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 55 ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (ประกาศลง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมชมความงดงามของพลุที่จะสว่างตระการตาบนท้องฟ้าจาก 6 ประเทศ ในงานพัทยาเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2019) ระหว่างวันที่ 29 – 30 พ.ย. นี้ ณ ชายหาดพัทยากลาง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150