• เมืองพัทยาให้การต้อนรับ เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดคนใหม่

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับ เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดคนใหม่

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับ เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดคนใหม่

  วันนี้ (15 พ.ย. 62) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยาคนใหม่ โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเมืองพัทยา และเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมแสดงยินดี ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยในช่วงเช้า เวลา 09.09 น. เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ได้เดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำรงตำแหน่งรองปลัดเมืองพัทยาเป็นวันแรก

  เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ดูแลรับผิดชอบ สำนักการคลัง สำนักการสาธารณสุข (เฉพาะส่วนบริการสาธารณสุข ส่วนควบคุมโรคส่วนสร้างเสริมสุขภาพ และส่วนสุขาภิบาลอนามัย) สำนักการศึกษา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ (เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีแก่ทางราชการ ต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150