• 1 – 8 ธ.ค. นี้ ครั้งแรกในเมืองพัทยา กับการแข่งขันกีฬาขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2019 ณ สโมสรขี่ม้าไทยโปโลคลับ แอนด์ อีเควสเทรี่ยน คลับ พัทยา

  1 – 8 ธ.ค. นี้ ครั้งแรกในเมืองพัทยา กับการแข่งขันกีฬาขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2019 ณ สโมสรขี่ม้าไทยโปโลคลับ แอนด์ อีเควสเทรี่ยน คลับ พัทยา

  1 – 8 ธ.ค. นี้ ครั้งแรกในเมืองพัทยา กับการแข่งขันกีฬาขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2019 ณ สโมสรขี่ม้าไทยโปโลคลับ แอนด์ อีเควสเทรี่ยน คลับ พัทยา

  วันนี้ (14 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือการจัดแข่งขันกีฬาขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2019 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2562 ณ สโมสรขี่ม้าไทยโปโลคลับ แอนด์ อีเควสเทรี่ยน คลับ พัทยา โดยมี นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งมีตัวแทนสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย นำเสนอรูปแบบการจัดการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยา เป็นสถานที่ติดชายทะเลที่มีเสน่ห์ความหลากหลาย ด้วยความพร้อมทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในทุกรูปแบบ ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จับมือสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2562 ณ สโมสรขี่ม้าไทยโปโลคลับ แอนด์ อีเควสเทรี่ยน คลับ พัทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมและดึงดูดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยา อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาทางด้านการเป็นเมืองแห่งกีฬา (Sport City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาในภาพรวมอีกด้วย ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมพิจารณานำเสนอรูปแบบการจัดการแข่งขันฯ โดยมีผู้แทนจากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (Thailand Equestrian Federation TEF) นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมของงานในวันแข่งขัน ซึ่งมีนักกีฬาขี่ม้ากว่า 15 ประเทศทั่วเอเชีย และมีม้าชั้นเยี่ยมกว่าร้อยตัวมาโชว์ความสามารถใน 3 รายการหลัก ที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิก คือ กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Jumping) ศิลปะการบังคับม้า (Dressage) และอีเวนติ้ง (Eventing) ซึ่งจะมีนักกีฬาและครอบครัว ครูฝึกและกรรมการระดับโลก เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน และนักท่องเที่ยวและผู้สนใจกีฬาขี่ม้าจากทั่วโลกอีกกว่า 10,000 คน เข้าร่วมงานนี้

  ทั้งนี้ในส่วนของเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ได้ดำเนินการ ทั้งในส่วนของอัตรากำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมชมฟรี เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3127-8

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150