• 5 องค์กร ย้ำ PATA Destination Marketing Forum 2019 ร่วมฟื้นฟูอดีต เพื่อกำหนดปลายทางของอนาคตใหม่ ส่งเสริมการตลาดด้านการประชุมและนิทรรศการสู่ระดับโลก

  5 องค์กร ย้ำ PATA Destination Marketing Forum 2019 ร่วมฟื้นฟูอดีต เพื่อกำหนดปลายทางของอนาคตใหม่ ส่งเสริมการตลาดด้านการประชุมและนิทรรศการสู่ระดับโลก

  5 องค์กร ย้ำ PATA Destination Marketing Forum 2019 ร่วมฟื้นฟูอดีต เพื่อกำหนดปลายทางของอนาคตใหม่ ส่งเสริมการตลาดด้านการประชุมและนิทรรศการสู่ระดับโลก

  วันนี้ (15 พ.ย.2562) 5 ผู้แทนองค์กร ประกอบด้วย นางสาวพวงทิพย์ โชติพันธวานนท์ ผอ.ฝ่ายจัดงาน สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นางสาวรัญจวน ทองรุต ผอ.ภูมิภาคอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาววัชรี ชูรักษา ผอ.สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2019 ร่วมให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ Nation Biz Insight ทาง Nation TV ณ สตูดิโอชั้น 12A อาคารอินเตอร์ลิงค์ สมุทรปราการ

  สมาคมท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิค สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพท. และเมืองพัทยา ร่วมจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2019 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อส่งเสริมตลาดด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดแสดงสินค้านานาชาติของเมืองพัทยาให้มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมแสดงศักยภาพของเมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ (Pattaya MICE City) และสนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี อีกทั้งเชิญชวนให้กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มผู้ซื้อ นักท่องเที่ยว หน่วยงานและองค์กรในกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพเดินทางเข้ามาจัดประชุม นิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อรางวัล การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยและเมืองพัทยา อันจะนำมาซึ่งรายได้ให้กับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะรวบรวมนักวิชาการอันดับต้นๆ ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน ที่จะมาพูดคุยด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมตลอดสองวันในครั้งนี้เป็นการประชุมแบบท่องเที่ยวเชิงวิชาการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจรายใหญ่และรายย่อย ให้องค์ความรู้ในการทำการตลาด ยกระดับเมืองต่างๆของไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ และเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ผู้จัดงานอันนับเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ

  นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยามีแนวความคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่และยกระดับเมืองพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวในระดับสากลที่มั่นคงและยั่งยืน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมหาแนวทางต่างในการสร้างศักยภาพทางการตลาดในทิศทางที่แตกต่างออกไปจากเดิม ซึ่งเมืองพัทยามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจนเป็นเมืองที่พร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ระดับสากล ทำให้มีการประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ๆเลือกเมืองพัทยามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปีนี้ครบรอบ 60 ปีการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จึงมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี รวมทั้งเทศกาลพลุนานาชาติที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเวลาเดียวกับการจัดประชุมวันสุดท้าย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ดื่มด่ำกับความตระการตาของพลุนานาชาติที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาด้วยอีกทางหนึ่ง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150