• เมืองพัทยาจัดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ณ วัดบุณย์กัญจนาราม เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ณ วัดบุณย์กัญจนาราม เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

  วันที่ (19 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ภายใต้โครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติ ในงานฯ ซึ่งมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รอง ปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ และมีนางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารสุข พร้อมด้วยคณะทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลเมืองพัทยา อสม.เมืองพัทยา สำนักพัฒนาสังคม กลุ่มกฎหมายเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ วัดบุณย์กัญจนาราม ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
  ด้วยส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ วัดบุณย์กัญจนาราม เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์ และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยภายในงานมีการให้บริการต่างๆ ฟรี ดังนี้

  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เช่น บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป นำโดยแพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง และทีมงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลเมืองพัทยา และให้บริการจ่ายยาตามแผนการรักษาของแพทย์ นำโดยเภสัชกร วีรพงษ์ ธัมโชตัง และทีมงานเภสัชกร โรงพยาบาลเมืองพัทยา
  • บริการแพทย์แผนไทย ให้คำแนะนำ ปรึกษาอาการเจ็บป่วย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรไทยบำบัดการเจ็บป่วย โดยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง นำโดยนางกษมา บุณยะวรรธนะ และทีมงานส่วนสร้างเสริมสุขภาพ
  • บริการทรายอะเบท สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ และ gift set ชุดป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นำโดย ร.ต.อ. หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผอ.ส่วนควบคุมโรค และทีมงานส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  • บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ นำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  • บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกับโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมและป้องกันเห็บ หมัด ให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง นำโดย นายสุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มสัตวแพทย์
  • บริการมุมความรู้และการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลเมืองพัทยา นำโดย ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข และทีมงานส่วนบริการสาธารณสุข ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและการดำเนินงานกองทุนวันละบาท และให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยสำนักพัฒนาสังคม
  • บริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน โดยกลุ่มกฎหมายเมืองพัทยา
  • ร่วมสนุกกับเกมส์ ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพและรับของรางวัลมากมาย
   สำหรับการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งต่อไป ตรงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ วัดช่องลม เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจรับบริการฟรี..ตามวันและเวลาดังกล่า

  สามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 0562 ต่อ 148 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150