• รองนายกเมืองพัทยา ลงสุ่มตรวจโรงอาหารโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) ตามโครงการอาหารกลางวัน พร้อมเน้นย้ำโรงเรียนต้องเอาใจใส่คุณภาพอาหาร สะอาด ถูกอนามัย

  รองนายกเมืองพัทยา ลงสุ่มตรวจโรงอาหารโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) ตามโครงการอาหารกลางวัน พร้อมเน้นย้ำโรงเรียนต้องเอาใจใส่คุณภาพอาหาร สะอาด ถูกอนามัย

  วันนี้ (18 พ.ย.62 )เวลา 11.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโรงอาหารโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) เพื่อสุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนฯ โดยมีนางสาวอิชยา โอฬา รองผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 4 รก.ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 4 พร้อมคณะครูให้ต้อนรับและพาเดินเยี่ยมชมการให้บริการสวัสดิการเด็กนักเรียนภายในโรงอาหาร

  ทั้งนี้ จากการลงพื้นตรวจสอบในวันนี้พบว่าอาหารที่นักเรียนได้รับประทานนั้นมีมาตรฐาน สด สะอาด และสามารถเติมอาหารได้ตลอดจนกว่าจะอิ่ม สร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ได้เน้นย้ำคณะผู้บริหารสถานศึกษาว่าขอให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยในแต่ละวันให้มีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารว่ามีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ดูแลรักษาโรงครัว โรงอาหารให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย ซึ่งเราควรที่จะให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติ เพราะนักเรียนเป็นวัยเจริญเติบโต จำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้ร่างกายได้นำสารอาหารไปใช้ในการพัฒนาร่างกายให้เติบโตต่อไป พร้อมกันนี้จะมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนอื่นอีก เพื่อตรวจดูคุณภาพอาหารเช้าและอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเมืองพัทยาอย่างเคร่งครัด และหากพบว่าโรงเรียนใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็จะดำเนินการกับผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150