• เมืองพัทยา จับมือ 4 หน่วยงาน บันทึกความร่วมมือโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน

    เมืองพัทยา จับมือ 4 หน่วยงาน บันทึกความร่วมมือโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน

    วันนี้(19 พ.ย.62)เวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลวาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ร่วมกับ ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ตรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี นายณพลกิตตน์ โสดร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่วนนงนุชพัทยา Mr.Klaus Jurgen Vice President ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา นางสาวนงนุช ปานทุบวร ผู้บริหารโรงเรียนรักษ์ภาษาจีน LCS โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่ประชาชนเมืองพัทยา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารได้ดี รวมทั้งเป็นการรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

    Print Friendly, PDF & Email

    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150