• เมืองพัทยาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2019

  เมืองพัทยาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2019

  เมืองพัทยาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2019

  วันนี้ (20 พ.ย.62)เวลา 14.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2019 โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้จัดการอาวุโสส่วนงานพัฒนาเครือข่ายไมซ์ ภาคตะวันออกและภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. นายวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชนหนองปลาไหล ชุมชนตะเคียนเตี้ย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม131ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สมาคมท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิค สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพท. และเมืองพัทยา มีกำหนดจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2019 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ โรงแรม เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมตลาดด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดแสดงสินค้านานาชาติของเมืองพัทยาให้มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมแสดงศักยภาพของเมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ (Pattaya MICE City) และสนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี อีกทั้งเชิญชวนให้กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มผู้ซื้อ นักท่องเที่ยว หน่วยงานและองค์กรในกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพเดินทางเข้ามาจัดประชุม นิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อรางวัล การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยและเมืองพัทยา อันจะนำมาซึ่งรายได้ให้กับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมในวันนี้ คณะผู้จัดงานได้นำเสนอรูปแบบ กำหนดการ รวมถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินการในการจัดงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนด้านการแสดง การสร้างประสบการณ์พิเศษในการเที่ยวชมพื้นที่เชื่อมโยงในแต่ละแห่งที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ การดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งการเข้าร่วมงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยาอีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150