• เมืองพัทยาเปิดอบรมเสริมอาชีพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2563 ฟรี!

  เมืองพัทยาเปิดอบรมเสริมอาชีพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2563 ฟรี!

  เมืองพัทยาเปิดอบรมเสริมอาชีพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2563 ฟรี!

  ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดฝึกอบรมเสริมอาชีพ ฟรี จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
  ครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2563) เปิดอบรมเสริมอาชีพตามประเภทสุขภาพ ดังนี้

  • ประเภทสุขภาพ (มีใบประกาศนียบัตรของกระทรวงสาธารณสุข)
   หลักสูตรที่ 1 นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชม.) เปิดรับสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – วันที่ 13 มีนาคม 2563
   หลักสูตรที่ 2 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชม.) เปิดรับสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563
  • ประเภทเบเกอรี่
   หลักสูตรที่ 3 บราวนี่กรอบ คุกกี้ เปิดสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
  • ประเภทอาหารนานาชาติ
   หลักสูตรที่ 4 ติ่มซำ เกี๊ยวซ่า หอยจ๊อ เปิดสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563
  • ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ
   หลักสูตรที่ 5 อาหารชุดเซ็ต อาหารคลีน เปิดสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม2563
  • ประเภทงานเกษตร
   หลักสูตรที่ 6 เพาะเห็ดโคน เพาะเห็ดฟางในตะกร้า แปรรูปอาหารจากเห็ด เปิดสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563
  • ประเภทงานหัตถกรรม
   หลักสูตรที่ 7 กระเป๋ามัดจากเชือกมาคราเม่ เปิดสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม2563
  • ประเภทความงาม
   หลักสูตรที่ 8 เปียผมใส่ไหม (ถักเปียชายหาด) เปิดสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2563

  ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2563

  • ประเภทสุขภาพ (มีใบประกาศนียบัตรของกระทรวงสาธารณสุข)
   หลักสูตรที่ 1 นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชม.) เปิดสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 – 25 มิถุนายน 2563
   หลักสูตรที่ 2 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชม.) เปิดสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563
  • ประเภทขนมหวาน
   หลักสูตรที่ 3 ขนมถาด ขนมชั้น เปิดสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2563
  • ประเภทเบเกอรี่
   หลักสูตรที่ 4 ชูครีม เอแคลร์ เปิดสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563
  • ประเภทงานซ่อม
   หลักสูตรที่ 5 ซ่อมเครื่องหนัง ซ่อมกระเป๋า เปิดสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 16มิถุนายน 2563
  • ประเภทงานเกษตร
   หลักสูตรที่ 6 ปลูกผักสลัด เปิดสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2563
  • ประเภทความงาม
   หลักสูตรที่ 7 การสกัดน้ำหอมจากธรรมชาติ เปิดสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2563
  • ประเภทอาหารพื้นบ้าน
   หลักสูตรที่ 8 น้ำพริกต่างๆ หลนต่างๆ เปิดสมัครจำนวน 30 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2563
   โดยเตรียมเอกสารในสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
  1. ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเสริมอาชีพ ฟรี ตามประเภทสุขภาพ ในหลักสูตรนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 55 ปี มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเมืองพัทยา หรือพักอาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยา และมีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
  2. ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เตรียมเอกสารหลักฐาน คือ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป โดยฝึกอบรม ณ สำนักงานชุมชนเมืองพัทยา ซอยสุขุมวิท – พัทยา 15 (ซอยหนอง เกตุใหญ่) เปิดรับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม – 31 มกราคม 2563
   ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หยุดทำการในวันเสาร์ –อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3259 ในวันและเวลาราชการ
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150