• ปิดฉากการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2562 ประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3×3 พร้อมเดินหน้าจัดการแข่งขันรายการอื่น ให้สมกับเมือง Sports Tourism

  ปิดฉากการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2562 ประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3×3 พร้อมเดินหน้าจัดการแข่งขันรายการอื่น ให้สมกับเมือง Sports Tourism

  ปิดฉากการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2562 ประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3×3 พร้อมเดินหน้าจัดการแข่งขันรายการอื่น ให้สมกับเมือง Sports Tourism

  เมื่อวันที่ (24 พ.ย. 62) นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3×3 โดยมีนายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายเกรียงไกร วิไลลักษณ์ ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้ ณ ลานซันเค่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

  กีฬา “บาสเกตบอล” เป็นอีกชนิดกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สร้างความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันๆ และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการท่องเที่ยว และด้านการกีฬาให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เมืองพัทยาจึงกำหนดจัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ชนิด คือ การแข่งขันบาสเกตบอล 5 คน ประเภทรุ่นประชาชนทั่วไป ชาย ซึ่งจัดการแข่งขันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 – 10 และ 15 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) และในครั้งนี้เป็นการแข่งขันประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 x 3 จำนวน 2 รุ่น โดยจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานซันเค่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช สำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขัน แบ่งออกเป็นประเภท มีดังนี้

  • ประเภทรุ่นประชาชนทั่วไป ชาย
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ทริปเปิ้ล แชมป์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมลูกมดดำ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมน้องหยก สั่งลุย และ ทีมเจ้นา ผลไม้ ได้รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
  • ประเภทรุ่นเยาวชนทั่วไป ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม KOB ชลบุรี​ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม เด็กดอก ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม บางละมุง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Suck Seed ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนเมืองพัทยา และเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปด้วยการออกกำลังกาย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเป็นการสร้างโอกาสให้นักกีฬาบาสเกตบอลของเมืองพัทยาได้ประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ชมการแข่งขันบาสเกตบอล จากนักกีฬาระดับแนวหน้าของประเทศไทย เป็นการสร้างแรงบัลดาลใจในการพัฒนาตนเองกับการก้าวสู่เป็นตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลได้อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) สนับสนุนให้ประชาขนออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยานำมา ซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนของ เมืองพัทยาที่จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางด้านกีฬาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150