• ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยเกาะล้าน

  ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยเกาะล้าน

  ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยเกาะล้าน

  วันนี้ (28 พ.ย.62)เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยเกาะล้าน หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของชุมชนบ้านเกาะล้าน” โดยมี ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารสุข นายสุรชัย สุขสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา ผู้แทนจาก รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.เมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 131

  โดยวันนี้ได้มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยเกาะล้านหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของชุมชนบ้านเกาะล้าน” เพื่อทบทวนหน้าที่รับผิดชอบในการในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และแนวทางการซักซ้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือ การลำเลียงส่งต่อผู้ป่วยของชุมชนบ้านเกาะล้าน ทั้งนี้ได้มอบให้รพ.เมืองพัทยา รับผิดชอบดูแลผู้ป่วย ในช่วงเวลา 8.00 น -17.00 น. และหลังจากเวลา 17:00 น. เป็นของศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา ที่ต้องดูแลผู้ป่วยต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150