• ศุกร์ที่ 29 พ.ย. นี้ เชิญร่วมทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี” เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ศุกร์ที่ 29 พ.ย. นี้ เชิญร่วมทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี” เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ศุกร์ที่ 29 พ.ย. นี้ เชิญร่วมทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี” เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่เมืองพัทยา ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2521 เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และเนื่องในโอกาสครบรอบวันดังกล่าว เมืองพัทยาจึงได้กำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี” ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เริ่มพิธีการเริ่มในเวลา 08.00 น. – 12.00 น. เป็นพิธีทำบุญทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ต่อด้วยพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และร่วมวางพวงมาลารูปปั้นจำลองคุณปริญญา ชวลิตธำรง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ผู้มอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ ให้กับเมืองพัทยา เพื่อก่อสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งพิธีดังกล่าวที่จัดขึ้นในวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามัคคีระหว่างภาครัฐและเอกชนอีกทางหนึ่งด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150