• เมืองพัทยาเตรียมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธ.ค.62

  เมืองพัทยาเตรียมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธ.ค.62

  เมืองพัทยาเตรียมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธ.ค.62

  วันนี้ (26 พ.ย.62) เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก โดยมี นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ศูนย์เครือข่ายสุขภาพและโอกาส (HON) คณะทำงานภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่ องค์กรอนามัยโลก World Health Organization (WHO)และองค์กรเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึง มีความรู้ความเข้าใจ เพราะเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาให้หายขาดและยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่ได้ผล ซึ่งเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาปีละหลายล้านคน ซึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะมาพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง ต่างๆ ที่มีพนักงานบริการทั้งหญิงและชายให้การดูแล เป็นเพื่อนคุย เป็นเพื่อนเที่ยว เหตุผลต่างๆเหล่านี้จะทำให้เป็นจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่องค์กรภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ เมืองพัทยา ซึ่งเป็นองค์กรในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มที่ปฏิบัติงานหรือแม้แต่สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และป้องกันไม่ให้เกิดโรค รวมทั้งองค์กรทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่เขตเมืองพัทยาให้สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ getting to zero ต่อไปได้ ในการนี้ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันเอดส์โลกในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 18.00 น. โดยจะมีการปล่อยริ้วขบวนเดินจากบริเวณแยกพัทยากลาง ไปจนถึงโรงเรียนเมืองพัทยา 8

  เมืองพัทยาขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150