• เมืองพัทยาเปิดสวนแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา จำหน่ายผักสลัดปลอดสารพิษ และเมล่อนนำเข้าจากญี่ปุ่น

  เมืองพัทยาเปิดสวนแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา จำหน่ายผักสลัดปลอดสารพิษ และเมล่อนนำเข้าจากญี่ปุ่น

  เมืองพัทยาเปิดสวนแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา จำหน่ายผักสลัดปลอดสารพิษ และเมล่อนนำเข้าจากญี่ปุ่น

  วันนี้ (28 พ.ย. 62) เวลา 09.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดสวนแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา โดยมีนายบุญธรรม โพธิ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ประธานชุมชน แขกผู้มีเกียรติ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ พร้อมเดินชมแปลงผักสลัดและอโวคาโด้ และการประมูลเมล่อน เพื่อสมทบทุนเข้าวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา ท่ามกลางบรรยากาศแสงแดดอ่อนๆ ลมพัดเย็นๆ ที่สร้างความประทับต่อผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
  วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา เกิดขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) เมื่อปีงบประมาณ 2559 ซึ่งชุมชนเมืองพัทยาเล็งเห็นถึงสำคัญในการช่วยกันลดปริมาณขยะเปียกและกำจัดสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยา โดยการนำขยะและสิ่งปฏิกูลมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ จึงได้จับมือกันและระดมทุนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้น และได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เลขทะเบียน 3-20-04-03/1-0016 มีสมาชิก 40 คน จำนวนหุ้น 7,393 หุ้น ตั้งอยู่เลขที่ 60/10 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียเละกำจัดกลิ่นดินผสมสำเร็จรูปและชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา ร่วมกับบริษัท SIMPLY NATURL จัดทำแปลงปลูกเมล่อน ปลูกผักสลัด ปลูกผักสวนครัว ด้วยสารอินทรีย์ธรรมชาติ 100% เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลผลิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์อันจะก่อประโยชน์ไปสู่บุคคลอื่นได้ นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนได้ผลิตสินค้าทางการเกษตรอีกมากมาย เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ ซึ่งจะสามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองพัทยาในอนาคต

  สำหรับบรรยากาศการจัดงานในวันนี้ได้มีการเปิดจองเมล่อนญี่ปุ่นสีส้ม การจำหน่ายผักสลัดคอส เรดโอ๊ต กรีนโอ๊ต ดินปลูก ผักเพาะชำ ปุ๋ยชีวภาพ และสินค้าชุมชน มากมายภายในงาน สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถจับจองเมล่อนได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา ซึ่งจะมีระยะเก็บเกี่ยวเมล่อน 1 – 4 สีส้ม แปลง 5 สีเขียวแปลง 6 สีเขียวและส้มแถว 5 ญี่ปุ่นสีส้ม รอบที่ 1 สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 จำนวน 100 ลูก (2 แปลง) รอบที่ 2 ประมาณวันที่ 15 ธันวาคม 2562 จำนวน 150 ลูก (3 แปลง) และวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จำนวน 50 ลูก (1 แปลง)
  เมืองพัทยาขอเชิญชมสวนผักสลัด หรือซื้อผักสลัดปลอดสารพิษ จากวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา หรือจองเมล่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 38 25 3262 ในวันเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150