• 1 ธ.ค.นี้ ปิดการจราจร ถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้ – วอล์คกิ้งสตรีท – หน้า ร.ร.มพย. 8 จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก

  1 ธ.ค.นี้ ปิดการจราจร ถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้ – วอล์คกิ้งสตรีท – หน้า ร.ร.มพย. 8 จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก

  1 ธ.ค.นี้ ปิดการจราจร ถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้ – วอล์คกิ้งสตรีท – หน้า ร.ร.มพย. 8 จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์เมืองพัทยา ซึ่งมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ เพื่อสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดโรค มีความรู้ความเข้าใจ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ ที่ถูกต้องปลอดภัย เพื่อลดอัตราผู้ติดเชื้อและหากติดเชื้อต้องได้รับการบริการเข้าถึงการรับยา รวมทั้งผู้ติดเชื้อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข
  สำหรับกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกในปี 2562 ของเมืองพัทยานั้น จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. บริเวณลานกิจกรรมแยกชายหาดพัทยา ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ทายปัญหา เล่นเกมส์ แจกของรางวัล การแสดงบนเวที โดยเยาวชนในสถานศึกษา มีการแสดงดนตรี นักร้อง นักแสดงมากมาย และการปล่อยขบวนรณรงค์ ซึ่งกิจกรรมวันดังกล่าวจะมีการเดินรณรงค์จากจุดเริ่มต้น (ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง) ไปตามเส้นทางถนนสายชายหาดพัทยาใต้ ผ่านหน้าวอล์คกิ้งสตรีท มุ่งหน้าสู่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ซึ่งระหว่างที่เดินรณรงค์นั้น จะมีการแจกถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น พร้อมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้นักท่องเที่ยวและประชาชน ทั้งสองข้างทาง ทั้งนี้ เมืองพัทยาจะปิดการจราจร 1 ช่องจราจร ในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ เวลา 14.00 น. ถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้-วอล์คกิ้งสตรีท-หน้า ร.ร.มพย. 8 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมริ้วขบวน เมื่อสิ้นสุดขบวนเมืองพัทยาจะดำเนินการเปิดการจราจรตามปกติ ผู้ใช้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ในวันดังกล่าว
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ หรือ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150