• 5 องค์กรด้านการท่องเที่ยว ร่วมจัดงานและเปิดการประชุมและสัมมนา PATA Destination Marketing Forum 2019 แสดงศักยภาพเมืองแห่งไมซ์ (Pattaya MICE City)

  5 องค์กรด้านการท่องเที่ยว ร่วมจัดงานและเปิดการประชุมและสัมมนา PATA Destination Marketing Forum 2019 แสดงศักยภาพเมืองแห่งไมซ์ (Pattaya MICE City)

  5 องค์กรด้านการท่องเที่ยว ร่วมจัดงานและเปิดการประชุมและสัมมนา PATA Destination Marketing Forum 2019 แสดงศักยภาพเมืองแห่งไมซ์ (Pattaya MICE City)

  วันนี้ (29 พ.ย.62) เวลา 09.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเปิดงานประชุมสัมมนา PATA Destination Marketing Forum 2019 โดยมี ดร.มาริโอ้ ฮาร์ดี้ กรรมการผู้บริหารสมาคมท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พร้อมด้วยนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สสปน.หรือ TCEB นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณทวีพงศ์ วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนชุมชนหนองปลาไหล ชุมชนตะเคียนเตี้ย และชุมชนหนองปรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา

  สมาคมท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิค สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพท. และเมืองพัทยา ร่วมจัดงานประชุมสัมมนา PATA Destination Marketing Forum 2019 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อส่งเสริมตลาดด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดแสดงสินค้านานาชาติของเมืองพัทยาให้มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมแสดงศักยภาพของเมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ (Pattaya MICE City) และสนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี อีกทั้งเชิญชวนให้กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มผู้ซื้อ นักท่องเที่ยว หน่วยงานและองค์กรในกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพเดินทางเข้ามาจัดประชุม นิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อรางวัล การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยและเมืองพัทยา อันจะนำมาซึ่งรายได้ให้กับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน ที่ได้มาชมและสัมผัสการแสดงสินค้านานาชาติด้วยตนเองในครั้งนี้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150