• Monthly Archives: Ȩԡ¹ 2019

  เมืองพัทยาจัดประชุมแลกเปลี่ยน สู่การสร้างความรอบรู้สุขภาพในพื้นที่เขตเมืองพัทยา เดินหน้าดูแลคนไทย 5 กลุ่มวัย

  เมืองพัทยาจัดประชุมแลกเปลี่ยน สู่การสร้างความรอบรู้สุขภาพในพื้นที่เขตเมืองพัทยา เดินหน้าดูแลคนไทย 5 กลุ่มวัย

  วันนี้ (26 พ.ย.62) เวลา 09.00 น. เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยน สู่การสร้างความรอบรู้สุขภาพในพื้นที่เขตเมืองพัทยา โดยมีนางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้อง 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  กรมอนามัยโดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Smart city by Health literacy) มาเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยในวันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อนำไปวางแผน ในการสร้างความรอบรู้สุขภาพในเขตเมืองร่วมกัน ทั้งนี้มีข้อเสนอในการพัฒนาตามกระบวนการ โดยใช้เครื่องมือ Health literacy ในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม โดยจะเป็นการวัดผลโครงการปัจจุบันเพื่อประเมินพฤติกรรม และความคาดหวังของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพหรือด้านอื่นๆ เพื่อใช้ต่อยอดความรู้ ขับเคลื่อนให้เกิดชมรมผู้สูงอายุที่มีความหลายหลายในทุกๆพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ เพื่อนำไปสู่ชมรมรอบรู้สุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป


  ททท.-บางจากฯ-เมืองพัทยารวมพลังรักษ์โลก รณรงค์ลดขยะพลาสติกและหมุนเวียนนำมาใช้ซ้ำ เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นประติมากรรมเต่ามะเฟืองแม่ลูกริมชายหาดพัทยา

  ททท.-บางจากฯ-เมืองพัทยารวมพลังรักษ์โลก รณรงค์ลดขยะพลาสติกและหมุนเวียนนำมาใช้ซ้ำ เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นประติมากรรมเต่ามะเฟืองแม่ลูกริมชายหาดพัทยา

  วันนี้(26 พ.ย.62) เวลา 10.00 น.นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา และนายชัยวัฒน์ โดวาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ร่วมแถลงข่าวรวมพลังรักษ์โลก รณรงค์ลดขยะพลาสติกและหมุนเวียนนำมาใช้ซ้ำ เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นประติมากรรมเต่ามะเฟืองแม่ลูกริมชายหาดพัทยา โดยมีนายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่อเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานฯ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กทม.

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเมืองพัทยา จัดทำโครงการ “ลดโลกเลอะx รักษ์ปันสุข” ด้วยการรวมพลังและความร่วมมือในการลดใช้พลาสติก และหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์โดย ททท. และบางจากฯ ขอเชิญชวนนักเดินทางร่วมบริจาคขวด PET ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก เพื่อนำมาสร้างสรรค์งานประติมากรรมรูป “เต่ามะเฟืองแม่ลูก” สัตว์สงวนที่ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติก โดยมีขนาด 8×8 เมตร ณ บริเวณริมชายหาดจอมเทียน พัทยา ใช้เวลาการจัดสร้างระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นสัญลักษณ์รณรงค์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะจัดงานเปิดตัวประติมากรรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ธันวาคมนี้

  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัญหาขยะล้นเมืองนับเป็นปัญหาสำคัญที่เรื้อรังมานาน จากการสำรวจล่าสุดพบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลกที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการจัดการขยะ โดยในปีที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณขยะทางทะเลและขยะมูลฝอย จำนวน 27.8 ล้านตัน แบ่งเป็น ขยะพลาสติกปริมาณ 2 ล้านตัน และมีการนำมารีไซเคิลเพียงแค่ 500,000 ตัน หรือประมาณ 25% เท่านั้น ทำให้ขยะที่เหลือมีการกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี แต่จากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อแก้ปัญหาขยะทะเล และพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถปรับอันดับประเทศที่มีขยะทางทะเลสูงสุดในโลกจากอันดับ 5 ลงมาอยู่ที่อันดับ 10 ได้สำเร็จ ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการแก้ปัญหาของประเทศไทย

  “ททท. ในฐานะบทบาทหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยตระหนักถึงเรื่องนี้ โดยได้ทำปฏิญญา “ลดโลกเลอะ” และในโอกาสที่ ททท. ครบรอบ 60 ปี ในปี 2563 ททท. มีแนวคิดและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว ร่วมกันรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ยังได้กำหนดเป้หมายลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ลดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) อาทิ หลอด ฝาครอบแก้ว ถุง กล่องอาหาร พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุสำหรับทดแทนพลาสติกและภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น การใช้ถุงผ้า กระบอกน้ำ กล่องข้าวพกพา หลอดดูดน้ำจากวัสดุธรรมชาติ การใช้ผ้าเช็ดหน้า เพื่อไม่สร้างภาระในการกำจัดให้กับแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน อีกทั้งยังช่วยรักษาความสวยงามให้คงอยู่ตลอดไป

  นายชัยวัฒน์ โดวาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทๆ เน้นการนำนวัตกรรมมาเพิ่มคุณค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืน ยึดแนว BCG Economy Mode สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยนั้น Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว) มุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นกรอบใหญ่ ครอบคลุม Bo Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) ที่ใช้วัสดุจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพหรือวัสดุหมุนเวียน โดยได้ใช้แนวคิดนี้ในทุกกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 S, E85 S และ ไฮพรีเมียมดีเซล S ที่ได้มาตรฐาน Euro 5 รวมทั้งการริเริ่มใช้แก้ว ฝา และหลอด ที่ย่อยสลายได้ 100% ในร้านอินทนิลทุกสาขา เป็นตัน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ริเริ่มโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” จัดให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดรวบรวมขวด PET นำไปรึไซเคิลเป็นเส้นใย ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเมื่อเร็วๆนี้ ได้ส่งมอบหมวกกันแดดผลิตจากเส้นใยรึไซเคิลจากขวดพลาสติก PET ให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ค้นรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของกทม. จำนวน 50 เขต รวมจำนวน 11,000 ใบ ในโอกาสครบรอบ 35 ปี บางจากๆ บริษัทฯ ได้ต่อยอดโครงการรักษ์ ปัน สุข ด้วยการร่วมมือกับ ททท.จัดทำโครงการ “ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข” เพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติกกับกลุ่มนักเดินทาง โดยจัดจุดรวบรวมและรับบริจาคขวดน้ำดื่ม PET ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ในเขตกรุงเทๆ ปริมณฑล ชลบุรี ระยอง จันทบุรี จำนวน 262 จุด เพื่อนำขวด PET ไปสร้างประติมากรรมรูปเต่ามะเฟืองแม่ลูก พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้น จะนำขวดพลาสติกทั้งหมดไปรีไซเคิลผลิตเป็นหมวกกันแดดเพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ดูแลรักษาความสะอาดในเมืองพัทยานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและถือเป็นส่วนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลก สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในทุกรูปแบบ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชม. และครอบคลุมทุกอายุ ด้วยเหตุนี้พัทยาจึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะในทะเลโดยตรง ซึ่งส่งผลกระทบกับสัตว์ทะเลโดยตรง ดังที่มีข่าวการเสียชีวิตของสัตว์ทะเลจำนวนมากจากขยะพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเล พะยูน ที่พบว่าเสียชีวิตจากการกลืนกินพลาสติกเข้าไป ในส่วนของเมืองพัทยาเอง เล็งเห็นความสำคัญของการลดขยะเป็นพันธกิจลำดับตันๆ และกำลังดำเนินงานอยู่แล้ว จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดสรรพื้นที่ในการติดตั้ง ประติมากรรม “เต่ายักษ์” บริเวณโค้งดงตาล หาดจอมเทียน เมืองพัทยา ซึ่งเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวนมาก โดยเชื่อว่าประติมากรรมชิ้นนี้จะช่วยดึงดูดความสนใจ และสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ต่างชาติ รวมไปถึงชาวพัทยาทุกคนได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ร่วมมือกันดูแลชายหาดเมืองพัทยาให้สะอาดสวยงาม ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะพลาสติกให้ได้มากที่สุด”

  การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ทุกคนจะต้องร่วมมือกันลดการใช้พลาสติกทุกชนิดอย่างจริงจัง ลดการเกิดขยะจากตันทาง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกใช้สิ่งของด้วยการ Reduce – Reuse – Recycle โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว (Single – use plastics) เริ่มจากตัวเราในองค์กร เช่น การไม่ใช้หลอด / ขวดพลาสติก ในการประชุม การใช้แก้วชีวภาพ และการลดขยะพลาสติก จึงขอเชิญชวนลูกค้าบางจาก นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปร่วมนำขวด PET ที่ใช้แล้วมาบริจาค เพื่อร่วมลดขยะพลาสติก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และแบ่งปันความสุขให้สังคม ช่วยรักษาชีวิตของเต่าทะเล และสัตว์ทะเลอื่นๆ ให้คงอยู่ตามธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานในอนาคต


  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 11 สนุกสุดเหวี่ยง “ตลาดแตก กระเป๋าตุง พุงกาง” เริ่ม เสาร์-อาทิตย์ที่ 14 ธ.ค. นี้

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 11 สนุกสุดเหวี่ยง “ตลาดแตก กระเป๋าตุง พุงกาง” เริ่ม เสาร์-อาทิตย์ที่ 14 ธ.ค. นี้

  วันนี้ (26 พ.ย. 62) เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 11 โดยมีเรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ผู้แทน สภ.บางละมุง หน่วยทัพพระยา รพ.เมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยากำหนดจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 11 เริ่มวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 22.00 น. บริเวณที่ทำการตำรวจชุมชนเขตงานที่ 8 (ป้อมตำรวจนาเกลือ) ถึงสะพานยาวนาเกลือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกิจกรรมหลากหลายทั้งชิม ช้อป แชะ แชร์ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งในวันนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดระเบียบจราจร การรักษาความปลอดภัย และการรักษาความสะอาด ตลอดจนการจัดระเบียบการจำหน่ายอาหาร โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอการจำหน่ายอาหารที่เน้นความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นให้โดดเด่นมากขึ้นกว่าทุกปี รวมถึงการอำนวยความสะดวก การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยกำหนดทางเข้า – ออก ให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมงานและประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่บริเวณจัดงาน นอกจากนี้ยังได้นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2652 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมงานฯ

  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  ปิดฉากการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2562 ประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3×3 พร้อมเดินหน้าจัดการแข่งขันรายการอื่น ให้สมกับเมือง Sports Tourism

  ปิดฉากการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2562 ประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3×3 พร้อมเดินหน้าจัดการแข่งขันรายการอื่น ให้สมกับเมือง Sports Tourism

  เมื่อวันที่ (24 พ.ย. 62) นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3×3 โดยมีนายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายเกรียงไกร วิไลลักษณ์ ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้ ณ ลานซันเค่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

  กีฬา “บาสเกตบอล” เป็นอีกชนิดกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สร้างความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันๆ และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการท่องเที่ยว และด้านการกีฬาให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เมืองพัทยาจึงกำหนดจัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ชนิด คือ การแข่งขันบาสเกตบอล 5 คน ประเภทรุ่นประชาชนทั่วไป ชาย ซึ่งจัดการแข่งขันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 – 10 และ 15 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) และในครั้งนี้เป็นการแข่งขันประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 x 3 จำนวน 2 รุ่น โดยจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานซันเค่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช สำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขัน แบ่งออกเป็นประเภท มีดังนี้

  • ประเภทรุ่นประชาชนทั่วไป ชาย
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ทริปเปิ้ล แชมป์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมลูกมดดำ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมน้องหยก สั่งลุย และ ทีมเจ้นา ผลไม้ ได้รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
  • ประเภทรุ่นเยาวชนทั่วไป ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม KOB ชลบุรี​ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม เด็กดอก ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม บางละมุง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Suck Seed ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนเมืองพัทยา และเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปด้วยการออกกำลังกาย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเป็นการสร้างโอกาสให้นักกีฬาบาสเกตบอลของเมืองพัทยาได้ประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ชมการแข่งขันบาสเกตบอล จากนักกีฬาระดับแนวหน้าของประเทศไทย เป็นการสร้างแรงบัลดาลใจในการพัฒนาตนเองกับการก้าวสู่เป็นตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลได้อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) สนับสนุนให้ประชาขนออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยานำมา ซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนของ เมืองพัทยาที่จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางด้านกีฬาต่อไป


  25 – 29 พ.ย.62 กฟภ. จะดำเนินการขุดวางท่อร้อยสายไฟและบ่อพัก ถนนพัทยากลาง ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสาย 3 แหลมบาลีฮาย โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

  25 – 29 พ.ย.62 กฟภ. จะดำเนินการขุดวางท่อร้อยสายไฟและบ่อพัก ถนนพัทยากลาง ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสาย 3 แหลมบาลีฮาย โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

  ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 โดยดำเนินการก่อสร้างขุดวางท่อร้อยสายไฟและบ่อพัก จำนวน 4 จุด ดังนี้ ถนนสุขุมวิท (ช่วงหน้า King Power – แยกพัทยากลาง) พัทยากลาง (ปาก ซ.บัวขาว,หน้าฟู๊ดแลนด์ – Power Buy) ถนนพัทยาสาย 3 (ปาก ซ.เล้งกี่ – ซ.เฉลิมพระเกียรติ 20,23 – 25) แหลมบาลีฮาย ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พ.ย.2562 โดยในระหว่างวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี จะดำเนินการก่อสร้าง 24 ชั่วโมง ส่วนในวันศุกร์ เวลา 17:00 น. จะทำการคืนพื้นที่และเก็บเศษวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ตำแหน่งที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการเดินทางต่อไป
  ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าฯ หมายเลขโทรศัพท์ 087-230-8118


  เริ่มแล้ว…การแข่งขันประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 x 3​ วันนี้-24​ พ.ย.นี้​ ณ​ ลานซันเค่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

  เริ่มแล้ว…การแข่งขันประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 x 3​ วันนี้-24​ พ.ย.นี้​ ณ​ ลานซันเค่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

  วัน​นี้​ (23​ พ.ย. 62)​ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2562​ ประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 x 3​ โดยมีนายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกกล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก​ อาทิ​ นายมานะ​ ยาประคำ​ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา​ นางสาวรณิดา รตนชัยโชค ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช​ นักกีฬา เข้าร่วมพิธี​ฯ​ ณ​ ลานซันเค่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

  กีฬา “บาสเกตบอล” เป็นอีกชนิดกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สร้างความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันๆ และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการท่องเที่ยว และด้านการกีฬาให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เมืองพัทยาจึงกำหนดจัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนเมืองพัทยา และเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปด้วยการออกกำลังกาย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเป็นการสร้างโอกาสให้นักกีฬาบาสเกตบอลของเมืองพัทยาได้ประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ชมการแข่งขันบาสเกตบอล จากนักกีฬาระดับแนวหน้าของประเทศไทย เป็นการสร้างแรงบัลดาลใจในการพัฒนาตนเองกับการก้าวสู่เป็นตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลได้อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) สนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยานำมา ซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนของ เมืองพัทยาที่จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางด้านกีฬาต่อไป 

  ซึ่งการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2562​ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ชนิด คือ การแข่งขันบาสเกตบอล 5 คน ประเภทรุ่นประชาชนทั่วไป ชาย ซึ่งจัดไปแล้วเมื่อวันที่ 8 – 10 และ 15 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ส่วนในครั้งนี้เป็นการแข่งขันประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 x 3 จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย และ รุ่นเยาวชนทั่วไป ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ( ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2544 ) ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานซันเค่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและเป็นกำลังให้กับนักกีฬาบาสเกตบอล ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 x 3 ได้ตามวัน​ เวลาและสถานที่ดังกล่าว  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3127-8 ในวันและเวลาราชการ


  นักปั่นกว่า 3,000 ชีวิต ร่วมสร้างปรากฏการณ์ใน “Bangkok Bank CycleFest 2019” การแข่งขันจักรยานนานาชาติแนวไลฟ์สไตล์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่พัทยา

  นักปั่นกว่า 3,000 ชีวิต ร่วมสร้างปรากฏการณ์ใน “Bangkok Bank CycleFest 2019” การแข่งขันจักรยานนานาชาติแนวไลฟ์สไตล์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่พัทยา

  วันนี้ (23 พ.ย. 62) ณ สยามคันทรีคลับ พัทยา นักกีฬาปั่นจักรยาน ร่วม 3,000 ชีวิตเข้าร่วมปั่นจักรยานในรายการ Bangkok Bank CycleFest 2019 ซึ่งมีเหล่าเซเลบริตี้มากมาย ที่มาร่วมสร้างสีสัน ความสุข สนุกสนาน กับผู้เข้าแข่งขันอย่างใกล้ชิด นำโดย โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร หวานหวาน-อรุณณภา พาณิชจรูญ กอล์ฟ-สุรัมภา หยกโชติสกุล มิ้นท์-วณิชชา กาญจนอภิรักษ์ และ อีวาน บาสโซ อดีตแชมป์จิโรดีตาเลีย 2 สมัย และนักปั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

  ปัจจุบันการปั่นจักรยานเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศไทย เนื่องจากเหมาะสำหรับเป็นกิจกรรมและการออกกำลังกายสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ ตลอดจนสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว และบุคคลรอบข้างได้เป็นอย่างดี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย การจัดงาน Bangkok Bank CycleFest 2019 ครั้งนี้เป็นปีที่​ 3​ โดยได้รับการตอบรับจากนักปั่นทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งกว่า 3,000 คน” ซึ่งการแข่งขันในรายการดังกล่าวเป็นการปั่นจักรยานแนวไลฟ์สไตล์ที่จัดขึ้นตามแนวคิด “Ride for All” เพื่อร่วมสร้างสรรค์ช่วงเวลาดีๆ ในวันหยุด บนเส้นทางปั่นจักรยานแบบปิดซึ่งมีความปลอดภัย พร้อมกับทัศนียภาพที่สวยงาม โดยในปีนี้ได้จัดแบ่งประเภทการแข่งขันหลากหลายประเภท​ เพื่อตอบโจทย์นักปั่นทุกเพศทุกวัยและทุกระดับความสามารถ โดยมีระยะทางตั้งแต่ 12 – 62 กิโลเมตร​ มีทั้งการปั่นจับเวลาประเภทบุคคล​ สำหรับนักปั่นมืออาชีพ การปั่นแบบวิบากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแข่งขัน​ แบบสมบุกสมบัน การปั่นจับเวลาประเภททีมที่ทุกคนต้องร่วมกันแข่งขันกับเวลา และการปั่นเพื่อออกกำลังกายเป็นกิจกรรมสันทนาการร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัว​ ซึ่งนอกจากความสุขสนุกสนานที่จะได้รับตลอดกิจกรรมแล้ว​ ผู้สมัครยังมีโอกาสได้ร่วมแบ่งปันความสุขสู่สังคม โดยค่าสมัครร่วมกิจกรรมแบบ Family Ride จะถูกรวบรวมเพื่อบริจาคให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราชอีกด้วย

  โดยภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนอีกหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงดนตรี โซนอาหารและเครื่องดื่ม โซนออกบูธอุปกรณ์จักรยานแบรนด์ดัง โซน BMX Pump Track สไตล์ผาดโผน ให้ทดลองเล่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สร้างความสุข สนุกสนานต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ได้อิ่มเอมตลอดวันหยุดสุดสัปดาห์​ เพื่อเติมเต็มพลังต้อนรับอรุณรุ่งวันใหม่ที่จะมาถึงอีกครั้ง


  เริ่มแล้ว​ เวทีประชันความสามารถ KID’S PLAY 2019 หนุนเยาวชนกล้าแสดงออก​ มีความมั่นใจ

  เริ่มแล้ว​ เวทีประชันความสามารถ KID’S PLAY 2019 หนุนเยาวชนกล้าแสดงออก​ มีความมั่นใจ

  วันนี้ (23 พ.ย. 62) นายรัตนชัย​ สุทธิเดชานัย​ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม​ เป็นประธานในพิธีเปิด KID’S PLAY 2019 โดยมี​ นางสาวรณิดา รตนชัยโชค ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ ซึ่งมีผู้แทนจากสถาบันพัฒนาศิลปิน DVK Star Talent Academy โรงเรียนดนตรียามาฮ่าพัทยา และบ่อวิน​ ให้เกียรติร่่วมในพิธีเปิดฯ
  โดยภายในงานมีประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมชมความน่ารักของเด็กๆ ที่มาโชว์ความสามารถบนเวที  ณ บริเวณ ลานกิจกรรมชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช

  บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ร่วมกับ สถาบันพัฒนาศิลปิน DVK Star Talent Academy โรงเรียนดนตรียามาฮ่าพัทยา และบ่อวิน จัดงานแสดงผลงานด้านการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้น และเดินแบบ KID’S PLAY 2019 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านการแสดงและความสามารถด้านต่างๆ ให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นใจ​ กล้าแสดงออก​รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว โดยภายในงานได้มีการเดินแบบชุด Fashion Show Kid’s Play จากเด็กๆ กว่า 100 ชีวิตที่มาร่วมโชว์ความสดใสน่ารักมัดใจทุกคน และยังมีการแสดงอีกมากมายภายในงาน​ ซึ่งสร้างความสนุกสนานประทับใจต่อผู้เข้าร่วมชมและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


  ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการจังหวัดชลบุรีเมืองศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย EEC ครั้งที่ 1

  ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการจังหวัดชลบุรีเมืองศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย EEC ครั้งที่ 1

  วันนี้ (22 พ.ย.62) เวลา 11.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการจังหวัดชลบุรี เมืองศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย EEC ครั้งที่ 1 โดยมีนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และหน่วยงานภาครัฐ – เอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมโครงการชลบุรีพัทยาเมืองศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย EEC โดยมีการประชุม “ชลบุรีเมืองศิลปะ” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และการประชุม “ชลบุรี พัทยาเมืองศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย EEC” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ เมืองพัทยา ได้มีมติเห็นชอบในการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม โดยมีข้อสรุปว่า “โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ของชลบุรีพัทยา ให้เป็นเมืองศิลปะร่วมสมัย EEC จากรากเดิม ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชลบุรีและความเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยของพัทยา เมืองระดับโลก ให้ได้รับการยกระดับเป็นเมืองน่าท่องเที่ยว น่าอยู่ ทางสุนทรีทางธรรมชาติและทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างมีดุลยภาพบนพื้นที่เขต EEC ด้วยการนำศิลปะออกแบบและหัตถกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในเขตเมืองนานาชาติชลบุรีพัทยา บนพื้นฐานความร่วมมือร่วมใจของชุมชน และสังคมทุกภาคส่วน โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนโครงการชลบุรี พัทยาเมืองศิลปะร่วมสมัย EEC และดำเนินการให้เกิดผลเชิงปฏิบัติมีความเป็นรูปธรรมต่อไป

  โดยในวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯร่วมพิจารณา “โครงการชลบุรีพัทยาเมืองศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย EEC ” แผนการดำเนินการกิจกรรมปี 2563 ในการส่งเสริมพัฒนาเรียนรู้ด้านศิลปะในแขนงต่างๆ ประชากรและเยาวชน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ ทรัพยากรท้องถิ่น มาต่อยอดเป็นศิลปะออกแบบและหัตถกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาต่อไปในอนาคต


  3 ธ.ค.นี้ เชิญร่วมทำดีด้วยใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 26 และการแข่งขันกลองยาว ระดับเยาวชน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา

  3 ธ.ค.นี้ เชิญร่วมทำดีด้วยใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 26 และการแข่งขันกลองยาว ระดับเยาวชน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา

  วันนี้ (22 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานแถลงข่าวการรับบริจาคโลหิต “ชวนทำดีด้วยใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ ” ครั้งที่ 26 และการแข่งขันกลองยาว ระดับเยาวชน ครั้งที่ 1 โดยมีนายธนกฤต โชคมงคลธนกูล นายกสโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน ปีบริหาร 2562 – 2563 พร้อมนายมงคล จันทรครา ตัวแทนศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา สมาชิกไลออนส์ พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี แขกผู้เกียรติ เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา

  สโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี ประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 26 ภายใต้โครงการ “ชวนทำดีด้วยใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และการแข่งขันกลองยาวพื้นเมือง ระดับเยาวชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 15.00 น. ณ บริเวณ ลานน้ำพุ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่าพัทยา

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไลออนส์ ชญาภา หมายเลขโทรศัพท์ 089 8199899


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150