• เมืองพัทยารณรงค์วันเอดส์โลก​ ป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดต้องเป็นศูนย์ (getting to zero) ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา

  เมืองพัทยารณรงค์วันเอดส์โลก​ ป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดต้องเป็นศูนย์ (getting to zero) ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา

  เมืองพัทยารณรงค์วันเอดส์โลก​ ป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดต้องเป็นศูนย์ (getting to zero) ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา

  เมื่อวันที่ (1 ธ.ค. 62) เวลา 17.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรม ก่อนที่จะร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมี ร.ต.อ. หญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน องค์กรทุกภาคส่วน ผู้แทนจากองค์กรภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพเอดส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ที่ ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง

  ปัจจุบันโรคเอดส์ยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ​ ที่ต้องดำเนินการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ไปในทุกกลุ่มเป้าหมาย เพราะโรคเอดส์ยังไม่มียารักษาให้หายขาด​ แม้จะมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่พยายามคิดค้นหาตัวยาและทดลองวัคซีนก็ยังไม่มีวิธีที่รักษาโรคให้หายขาด​ ทั้งนี้จากสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยของสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ HIV มากขึ้น โดยเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมีอัตราติดเชื้อมากที่สุด ประกอบกับเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสถานประกอบการ สถานบันเทิงต่างๆ มีพนักงานให้บริการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มาจากทั่วประเทศและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง​ และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค รวมทั้งมีพฤติกรรมทางเพศที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดโรค ซึ่งองค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO) และโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงปัญหาเอดส์ ซึ่งยุทธศาสตร์เอดส์แห่งชาติกำหนดวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (getting to zero) ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ดังนั้นฝ่ายป้องกันและควบคุม ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก getting to Zero ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรภาครัฐเอกชนสถานศึกษา​ ชุมชนและสถานประกอบการ​ ได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคเอดส์ รวมทั้งสามารถป้องกันและการติดเชื้อจากโรคเอดส์ได้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาไม่เจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ความรู้ โดยการจัดนิทรรศการ การบริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี และเล่นเกมส์ทายปัญหา พร้อมทั้งชมการแสดงรีวิวประกอบเพลงรณรงค์วันเอดส์โลก การแสดงศิลปะการฟ้อนรำไทยประยุกต์ การแสดงสร้างความบันเทิงให้ข้อคิดการป้องกันโรคเอดส์ และการแสดงละครเชิงสร้างสรรค์ให้ข้อคิดการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และแจกถุงยางอนามัย แผ่นพับเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมและชมริ้วขบวนรณรงค์ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150