• เมืองพัทยาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

  วันนี้ (1 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิบ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในเมืองพัทยา โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

  เมืองพัทยาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สวนนงนุชพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเห็นช่องทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่เส้นทางการประกอบอาชีพตรงกับความถนัด

  ในวันนี้ ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จึงได้จัดโครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ขึ้น โดยจัดอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 4 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟฟิก
  2. หลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตัดต่อวีดีทัศน์
  3. หลักสูตรงานบริการจักรยานยนต์
  4. หลักสูตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
   ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอบรมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา และยังไม่มีงานทำได้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะอาชีพเป็นแรงงานที่มีฝีมือ เป็นที่รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นอาชีพเสริม มีรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150