• เมืองพัทยาซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ในงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 11 พร้อมชี้แจงแนวทางการจำหน่ายสินค้าภายในงาน

  เมืองพัทยาซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ในงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 11 พร้อมชี้แจงแนวทางการจำหน่ายสินค้าภายในงาน

  เมืองพัทยาซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ในงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 11 พร้อมชี้แจงแนวทางการจำหน่ายสินค้าภายในงาน

  วันนี้ (3 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายสินค้าเฉพาะประเภทอาหารขนมขบเคี้ยว ผลไม้และเครื่องดื่ม ในงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 11 โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้แทน สภ.บางละมุง หน่วยทัพพระยา รพ.เมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังคำชี้เแจง พร้อมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งมีพ่อแม่ค้าเข้าร่วมซักซ้อมแผนครั้งนี้ ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน (นาเกลือ)

  เมืองพัทยากำหนดจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 11 เริ่มวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 22.00 น. บริเวณที่ทำการตำรวจชุมชนเขตงานที่ 8 (ป้อมตำรวจนาเกลือ) ถึงสะพานยาวนาเกลือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกิจกรรมหลากหลายทั้งชิม ช้อป แชะ แชร์ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมงานฯ ในวันนี้จึงได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายสินค้าเฉพาะประเภทอาหารขนมขบเคี้ยว ผลไม้และเครื่องดื่ม ภายในงานฯ โดยมีการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน พร้อมชี้แจงข้อบังคับการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าฯ นอกจากนี้ยังได้มีการมอบผ้ากันเปื้อน และหมวกใส่ทำอาหาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ถูกสุขลักษณะที่ดี

  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150