• สภาเมืองพัทยาลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่เมืองพัทยา

  สภาเมืองพัทยาลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่เมืองพัทยา

  สภาเมืองพัทยาลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่เมืองพัทยา

  เมื่อวันที่ (6 ธ.ค. 62) เวลา 10.30 น. นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีพลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา และคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายโชฎึก โชติกำจร นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนบริษัทผู้รับจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ครั้งนี้
  หลังจากที่สภาเมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ในวันนี้สภาเมืองพัทยาจึงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ จำนวน 4 จุด ได้แก่
  จุดที่ 1 โครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจุดนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จกลางเดือนธันวาคมนี้
  จุดที่ 2 โครงการจัดสร้างสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล ที่ 4 จากการลงพื้นที่สภาเมืองพัทยาได้รับทราบ แผนการดำเนินงาน
  และในวันที่ 6 มกราคม 2563 จะลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานอีกครั้ง
  จุดที่ 3 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณชายหาด จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับรายงานว่า การก่อสร้างดำเนินงานเป็นไปตามงวดงาน สำหรับจุดที่ดำเนินการวางท่อเรียบร้อย จะเร่งดำเนินการบดอัดผิวจราจร เพื่อคืนผิวการจราจรให้ประชาชนในพื้นที่ได้สัญจรไปมาได้สะดวก ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
  จุดที่ 4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียพื้นที่เขาพระตำหนัก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการทั้ง 4 จุดนี้ ทุกโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการวางท่อระบายน้ำ และบดอัดผิวจราจร เพื่อคืนผิวจราจรให้กับประชาชน ซึ่งได้ดำเนินงานเป็นไปตามงวดงานที่กำหนดไว้ เมื่อโครงการต่างๆ ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมกำชับบริษัทผู้รับจ้าง ดูแลเก็บเศษวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหน้างานให้เป็นที่เรียบร้อย และหมั่นดูแลฉีดน้ำผิวจราจรทุกวัน เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150