• ขอเชิญร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี 2562 ในวันที่ 28 ธ.ค. นี้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ขอเชิญร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี 2562 ในวันที่ 28 ธ.ค. นี้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ขอเชิญร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี 2562 ในวันที่ 28 ธ.ค. นี้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันที่ 28 ธันวาคม 2310) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว ดังนั้น เมืองพัทยาโดยฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักการศึกษาจึงได้กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี 2562 ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยจัดพิธีถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวีรกรรมอันหาญกล้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยมีพิธีการต่างๆ ดังนี้
  เวลา 06.30 น. ผู้แทนแต่ละหน่วยงานลงทะเบียนวางพานพุ่มดอกไม้สด
  เวลา 07.15 น. พิธีสงฆ์ ณ ปะรำพิธี บริเวณลานหน้าเสาธง ( ศาลาว่าการเมืองพัทยา)

  • ประธานในพิธีจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย
  • พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ทำพิธีทางศาสนา
  • ถวายภัตตาหาร (อาหารปิ่นโต) และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
   เวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • การแสดงศิลปะการต่อสู้ถวายแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
   เวลา 09.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ พร้อมเพรียงกัน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • ผู้แทนคณะต่างๆ ถวายเครื่องราชสักการะของแต่ละหน่วยงาน (พุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พุ่ม)
   เวลา 09.45 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี และเดินขึ้นสู่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อประกอบพิธีตามลำดับต่อไปนี้
  • ถวายเครื่องราชสักการะ
  • จุดเทียน ธูป เครื่องทองน้อย
  • ถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • ประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี

  ทั้งนี้เพื่อเป็นกาาร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ

  (หมายเหตุ) – ทุกหน่วยงานเตรียมพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พุ่ม

  • ผู้ที่เข้าร่วมงานกรณีข้าราชการทุกหมู่เหล่า สมาชิกสภาเมืองพัทยา แต่งกายชุดขาวปกติ
  • ประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสุภาพ
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150