• ผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมสาธารณสุขอำเภอบางละมุงและจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าบรรจุกระเช้าปีใหม่ เน้นฉลากแสดงวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุแสดงเด่นชัด

  ผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมสาธารณสุขอำเภอบางละมุงและจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าบรรจุกระเช้าปีใหม่ เน้นฉลากแสดงวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุแสดงเด่นชัด

  ผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมสาธารณสุขอำเภอบางละมุงและจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าบรรจุกระเช้าปีใหม่ เน้นฉลากแสดงวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุแสดงเด่นชัด

  วันที่ (11 ธ.ค.62)เวลา 10.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาพัทยากลาง นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชลบุรีนายณัฐพล เจริญวรชัย เภสัชกรโรงพยาบาลบางละมุง นางสาวธีรญา ภู่เกษร คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดชลบุรี นายปิยะพงษ์ พิริยะสกุลบัณฑิต พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ร่วมตรวจสอบและแถลงข่าวการดำเนินงานตรวจเฝ้าระวังกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยมีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางบุปผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคเมืองพัทยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค นายสุนทร วัธนวิสิต ผู้จัดการสาขาบิ๊กซีพัทยากลาง และสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวและร่วมตรวจสอบฯในครั้งนี้

  ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, สคบ.จังหวัดชลบุรี, รพ.บางละมุง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ออกตรวจสอบกระเช้าในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นเวลา 4 ปีแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้าให้มีมาตรฐาน ไม่นำสินค้าใกล้หมดอายุมาบรรจุในกระเช้า ต้องมีฉลากแสดงวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุเห็นเด่นชัดและกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามวางจำหน่ายหรือแสดงกระเช้าฯ มิฉะนั้นจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อโดยทางตรงหรือทางอ้อม

  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า การตรวจสอบกระเช้าปีใหม่ ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้เน้น และให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เรื่องของมาตรฐานสินค้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบว่าผู้บริโภคซื้อสินค้าไปแล้วได้สินค้าไม่ได้คุณภาพ และมีปัญหาในการเปลี่ยนคืนสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่า ตรงกับฉลากหรือไม่

  ทั้งนี้ หากพบว่ากระเช้าของขวัญไม่แสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนด หรือผลิตภัณฑ์ของอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงสาธารณสุข 1556 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150