• 20 ธ.ค. นี้ รพ.เมืองพัทยาจัดแผนซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ ซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ เพื่อความพร้อมของบุคลากรทุกสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจริง

  20 ธ.ค. นี้ รพ.เมืองพัทยาจัดแผนซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ ซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ เพื่อความพร้อมของบุคลากรทุกสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจริง

  20 ธ.ค. นี้ รพ.เมืองพัทยาจัดแผนซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ ซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ เพื่อความพร้อมของบุคลากรทุกสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจริง

  ด้วยโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้กำหนดจัดแผนซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ ซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย เตรียมความพร้อม หากเกิดสถานการณ์จริง โดยจะเริ่มการฝึกซ้อมแผนจำลองสถานการณ์จริงจากเหตุเกิดเพลิงไหม้ ซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ บริเวณ อาคารสนับสนุนชั้น ๒ แผนก CSSD (หน่วยจ่ายกลาง) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ โรงพยาบาลเมืองพัทยา
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย หมายเลขโทรศัพท์ 09 02361984

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150