• พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันตกปลา “จอมเทียนฟิชชิ่งเกมส์ 2019” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

  พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันตกปลา “จอมเทียนฟิชชิ่งเกมส์ 2019” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

  พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันตกปลา “จอมเทียนฟิชชิ่งเกมส์ 2019” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ (15 ธ.ค.62)เวลา 18.00 น.นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันตกปลา “จอมเทียนฟิชชิ่งเกมส์ 2019” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมือง ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีปิด ฯ ณ บริเวณลานกีฬาทางน้ำ ชายหาดจอมเทียน

  ซึ่งการแข่งขันตกปลาในปีนี้ ได้รับความสนใจจากบรรดานักแข่งและประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันปรากฏว่ามีผู้ชนะแต่ละประเภท ดังนี้
  1.ประเภทปลาฉลาม ปลาสาก ปลาช่อน
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเด่น สืบไทย ปลาช่อน น้ำหนัก 31 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุพจน์ ชมดอกไม้ ปลาฉลาม น้ำหนัก 22 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชาตรี เซี่ยงหร็อง ปลาช่อน น้ำหนัก 13 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายอวน ปลาสาก น้ำหนัก 5.6 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ดีเด่น ปลาสาก 5.6 กิโลกรัม

  2.ประเภทปลากระเบน
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนิทัศน์ ขุนเจ๋งปลากระเบน น้ำหนัก 9.4 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวิธวัท เลิศล้ำ ปลากระเบน น้ำหนัก 2.8 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายบุญญฤทธิ์ สังข์เงิน ปลากระเบน น้ำหนัก 2. 5 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายบุญญฤทธิ์ สังข์เงิน ปลากระเบน น้ำหนัก 2 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายอำนาจ ฉิมมณี ปลากระเบน น้ำหนัก 2 กิโลกรัม

  3.ประเภทปลาเกล็ด
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ดีเด่น ปลาเก๋า น้ำหนัก 3.2 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณเรศ แซ่ลี้ ปลาทองหลาง
  น้ำหนัก 3 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชาตรี เซี่ยงหร็อง ปลาทองหลาง
  น้ำหนัก 3 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายเด่น สืบไทย ปลาเก๋า น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ บุญญฤทธิ์ สังข์เงิน ปลาทองหลาง น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม

  4.ประเภทปลาหนัง
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายไชยรัตน์ รุ้งรุ่งประดิษฐ์ ปลาอินทรีย์ น้ำหนัก 6. 8 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนเรศ แซ่ลี้ ปลาสละ น้ำหนัก 5 กิโลกรัมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายศราวุฒิ บุญมา ปลาโฉมงาม น้ำหนัก 4.4 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายอวน ปลาโฉมงาม น้ำหนัก 4.2 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายณเรศ แซ่ลี้ ปลาสละ น้ำหนัก 4 กิโลกรัม

  5.ประเภทปลาน้ำหนักรวม
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ดีเด่น น้ำหนัก 45. 1 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายศราวุฒิ บุญมา น้ำหนัก 36. 5 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายทวีศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ น้ำหนัก 34.5 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายอำนาจ ฉิมมณี น้ำหนัก 33 กิโลกรัม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายนิรันดร์ น้ำหนัก 31.5 กิโลกรัม

  การแข่งขันตกปลาบริเวณอ่าวเมืองพัทยา จอมเทียนฟิชชิ่งเกมส์ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับผู้ที่พลาดการแข่งขันในครั้งนี้ หรือสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง www. facebook. com / prpattaya หรือสอบถามข้อมูลได้จาก Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150