• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

  วันนี้ (13 ธ.ค.62) เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยาให้
  เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา พร้อมคณะ 30 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริการงานของเมืองพัทยา และด้านอื่นๆ พร้อมกันนี้มีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้เล็งเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงานของเมืองพัทยาด้านปัญหา และอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีตำรวจ รวมทั้งการควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรด้วยกัน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150