• คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอจังหวัดภาค 3 จัดประชุมครั้งที่ 1/2563 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอจังหวัดภาค 3 จัดประชุมครั้งที่ 1/2563 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอจังหวัดภาค 3 จัดประชุมครั้งที่ 1/2563 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

  วันนี้ (17 ธ.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอ ในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการและเหล่าสมาชิกกาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ทั้ง 7 จังหวัด จำนวน 705 คน ณ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา

  ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอภายในภาค จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อ 1 ปี เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยภาค 3 ได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2562 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ของ ปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอจากทั้ง 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 705 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150