• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 215

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 215

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 215

  วันนี้ (17 ธ.ค.62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับ พ.ต.อ.สินาท โสตภิปิณฑะ อาจารย์(สบ.4) ภาควิชากฎหมาย กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2 พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 215 จำนวน 423 นาย เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของเมืองพัทยา โดยมี พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเกี่ยวเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล สามารถนำสิ่งต่างๆที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150