• เมืองพัทยาใส่ใจพร้อมให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ 6 ชุมชน 25 ธ.ค. นี้ ขอเชิญผู้สนใจรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้บริการทำหมัน สุนัข และแมว ณ วัดช่องลม ฟรี..!

  เมืองพัทยาใส่ใจพร้อมให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ 6 ชุมชน 25 ธ.ค. นี้ ขอเชิญผู้สนใจรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้บริการทำหมัน สุนัข และแมว ณ วัดช่องลม ฟรี..!

  ด้วยส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา กำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมพื้นที่ 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกระทิงลาย ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ ชุมชนลานโพธิ์ ชุมชนวัดช่องลม ชุมชนต้นกระบก และชุมชนบ้านโรงไม้ขีด

  สำหรับกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ วัดช่องลม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ภายในงานจะมีการให้บริการครบวงจรจากทุกหน่วยงานของเมืองพัทยา ฟรี ดังนี้

  1. ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข โดยสำนักการสาธารสุข และโรงพยาบาลเมืองพัทยา ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์จาก รพ.เมืองพัทยา มาให้บริการจ่ายยาตามแผนการรักษา ของแพทย์ บริการตรวจสุขภาพ โดยวิธีทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง (เช่น มะเร็งรังไข่, มะเร็งต่อมลูกหมาก) วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ (ตรวจหาระดับไขมันในเลือด) วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรคตับ (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี) ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง บริการด้านการแพทย์แผนไทย รับปรึกษาอาการเจ็บป่วย และให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพร บริการด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อต่างๆ บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการ X-ray ปอด บริการ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบริการ ตรวจหาความผิดปกติในช่องท้อง โดยวิธี Ultra sound
   2.โรงพยาบาลต่างๆ ที่มาร่วมบริการ นวัตกรรมทางแพทย์ จากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มาให้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากปลายนิ้ว ตรวจประเมินสภาวะสมอง การให้บริการเครื่องยกกระชับปรับรูปหน้า HIFU และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มิตรไมตรีคลินิก และศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสภาพ ผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย (บางพระ) มาร่วมให้บริการต่างๆ ฟรีอีกด้วย
   3.ด้านการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประชาชน มีดังนี้ รับเรื่องร้องทุกข์ แจกภาชนะรองรับมูลฝอย และให้ความรู้การคัดแยกขยะอินทรีย์ บริการให้ความรู้ เกี่ยวกับผังเมือง EEC บริการรับเรื่องดูดล้างท่อในซอยและถนนสาธารณะที่อุดตัน เพื่อสะดวกต่อการระบายน้ำ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการให้คำแนะนำการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ , ผู้พิการ บริการให้คำแนะนำการขอรับเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด บริการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ บริการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน บริการให้ความรู้ เรื่องภาษี บริการรับคำร้องการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย บริการให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน

  สำหรับผู้ที่สนใจรับบริการเกี่ยวกับ สุนัข และแมว มีข้อปฏิบัติดังนี้

  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 4 เดือน และสัตว์จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ป่วย
  • ฉีดป้องกันเห็บหมัดในสุนัข ในอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • ให้บริการผ่าตัดทำหมัน สัตว์จะต้องงดน้ำและอาหาร รวมถึงผู้ดูแลต้องขังกรงหรือผูก ล่ามไว้ 10 -12 ชั่วโมง และที่สำคัญสัตว์ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กรณีสุนัขและแมว “ตัวผู้” ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน สุนัขและแมว “ตัวเมีย” ต้องมีอายุอย่างน้อย 5 เดือน จึงจะเข้ารับการผ่าตัดทำหมันได้ ทั้งนี้ผู้ดูแลสัตว์ต้องเตรียมอุปกรณ์ ลากจูง หรือกรง ตะกร้า สำหรับใส่สัตว์มาด้วย เพื่อเป็นการควบคุมสัตว์เลี้ยงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้ารับบริการด้านต่างๆ ฟรี ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 0562 ต่อ 148 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150